Home>Kommunen>Kveldsmåltid – dagsturhytte
Et bilde som inneholder tekst, utendørs, himmel, bygning Automatisk generert beskrivelse
Kommunen Nyhet

Kveldsmåltid – dagsturhytte

Sirdal kommunestyre vedtok torsdag å innføre kveldsmåltid ved Øyghedlar elevheim på Tonstad. Prøveordningen blir nå gjort permanent fra mandag til og med torsdag. Morten Ovedal (Frp/Sirdalslista) stemte mot og mente dette ikke var kommunens oppgave.

Den midlertidige stillingen på 38,1 prosent som kjøkkenassistent/renholder ble gjort permanent.

Sirdal har sagt ja til å være med i prosjektet dagsturhytte i Agder. Da skal det bygges en hytte i nærområdet og kommunen går inn med 200.000 kroner. Resten betales av Fylkeskommunen. Vedlagt kan du se de forslagene arbeidsgruppen kom med.

Kriterier for lokalisering skal være;

  • Nærfriluftsliv
  • Gangavstand til hytta
  • Parkering og sanitær
  • Opplevelseskvalitet
  • Bruksverdi
  • Vær og vind

Arbeidsgruppa har bestått av leder i Tonstad IL (Egil Netland) Kenneth Bakkehaug (bygg og

eiendom) Yara Louisa Richani (plan) og Alf Sveinung Haughom (kultur) Det har også vært

Annonse

dialog og befaring med Lister friluftsråd med tanke på plassering av dagsturhytten.

Gruppa har vurdert flere alternative løsninger for plassering av en dagsturhytte. Siden det er

planlagt 1 hytte pr. kommune, og at det anbefales at denne bør ligge i nærheten til kommunesenteret Tonstad.

Følgende områder for plassering av dagsturhytte har blitt sett på:

  • Området ved Gatneskil – Som endel av turveien mellom Tonstad og Seland som er

velkjent for innbyggerne på Tonstad. En aktuell grunneier har signalisert at han ikke

ønsker plassering av en slik hytte på sin eiendom. En annen grunneier er i

utgangpunktet positiv til videre dialog med kommunen rundt dette om det skulle bli

aktuelt med en plassering i dette området. Det er gode parkeringsmuligheter ved

Monan Elevheim + noen få P-plasser på Selandssida. Fin utsikt mot Sentrum

  • På stien til Klovsteinen med flott utsikt over Tonstad. Området i nærheten av turstolen

som Lister friluftsråd har satt ut vil være aktuell. Parkeringsmuligheter ved start på sti

ved tunnelen. Minus med dette alternativet vil være tilgjengelighet til området

vinterstid. Målet kan også nås fra Ovedal.

Det har ikke vært kontakt med aktuelle grunneiere da dette er felleseie.

  • Området bak Tonstad bro, «Borgen» Aktuell grunneier er positiv til videre dialog

med tanke på plassering av en dagsturhytte i dette området. Området blir i dag

benyttet endel av skoler og barnehage. Parkeringsmuligheter blant annet ved

Øyghedlar Elevheim. Fin utsikt. Litt kort tur.

  • Område knyttet til Feed skiarena med utsikt til Tonstad og Josdal. Området

disponeres av Tonstad IL gjennom leieavtale med opplysningsvesenets fond (OVF)

Utvalg for oppvekst og levekår snudde i sin behandling på onsdag og gikk inn for Kleiveknuten som ligger like ovenfor elevheimen Øyghedlar. Formannskapet støttet det med klart flertall. Rolf Marthon Hompland (krf) støttet utvalgets forslag med å gå for Feed Skiarena.

2.juni kommer saken opp i kommunestyret til endelig behandling hvor hytta skal bygges.