Home>Front>Miljøstasjon også med næringsavfall
Et bilde som inneholder tre, utendørs, himmel, person Automatisk generert beskrivelse
Front Næringsliv Nyhet Tonstad

Miljøstasjon også med næringsavfall

Vi regner med å åpne den nye miljøstasjonen på Tonstad i slutten av mai. Da vil det også være mulig å bli kvitt næringsavfall, i tillegg til vanlig husholdningsavfall, opplyser Bjørn Andre Aagedal, renholdsleder i IRS Miljø, til Sirdalmedia.

Næringsavfall har medført ekstra kostnader. Det må blant annet installeres vekt og oljeavfallsutskiller. Det skal også komme gjenvinningsstasjon og Kremmerhytta til Asvo blir dermed utvidet og antall kvadratmeter blir doblet.

Aagedal sier at Sirdal kommune ikke har hatt noe tilbud for næringsavfall for små og mellomstore bedrifter. De store bedriftene har sitt eget opplegg, og mye blir kjørt til både Kvinesdal, Flekkefjord og Rogaland.

Foto: Elar Meriloo i byggfirmaet Bygglaft har hatt arbeidene med utvidelse av Kremmerhytta.

Et bilde som inneholder tekst

Automatisk generert beskrivelse

Her kommer miljøstasjonen på Fintlandsmoen ved Asvo sitt anlegg.

De 4.650 fritidsboligeierne sammen med fastboende i Øvre Sirdal, kan den første lørdag i hver måned levere spesialavfall ved Tjørhom brannstasjon ved Svartevatnet. Denne ordningen var tidligere månedlig levering torsdag ettermiddag, men er nå altså flyttet til lørdag for å imøtekomme hytteeiernes ønske om åpningstider for den slags avfall.

Annonse

Et bilde som inneholder utendørs, himmel, bakke, bygning

Automatisk generert beskrivelse

Utvidelsen av Kremmerhytta.

Når det gjelder de nedgravde avfallsstasjonene, fungerer det stort sett greit. Nå leter IRS Miljø etter et egnet sted for en lignende stasjon i Fidjelandsområdet. Der er det absolutt behov for et slikt anlegg.

ASVO, med sin virksomhet på Fintlandsmoen, skal bistå med driften av miljøstasjonen.

Prinsippskisse – utforming av planlagt miljøstasjon. Anbefalt kjøreretning er vist med røde piler på denne skissen.

Miljøstasjonen vil ta imot utvalgte typer av ordinært avfall. Det skal ikke være mottak av våtorganisk avfall (matavfall). Avfall skal leveres fra (vare)biler og hengere rett i containere, og det skal ikke være andre former for sortering, kverning eller omlasting. Containere skal være tette i bunnen, og det blir ikke avrenning fra disse når de står på anlegget.
I tillegg er det planlagt et eget godkjent rom for korttidsoppbevaring av farlig avfall som batterier, kjemikalier, spilloljer, spraybokser, lyspærer o. a.

Alle fulle containere blir hentet før anlegget stenger for dagen, og fraktet bort til IRS Miljø sitt hovedanlegg i Flekkefjord.

Miljøstasjonen er planlagt gjerdet inn og avstengt med låsbar port.

Åpningstider for miljøstasjonen er ikke avklart enda, men en legger til grunn at det blir to faste åpningsdager i uken. I tillegg, om det skal oppstå behov, kan det være aktuelt med lørdagsåpent en gang i måneden.

Et bilde som inneholder utendørs, himmel, tre, fjell

Automatisk generert beskrivelse

Støpning og klargjøring av miljøstasjonen.