Home>Front>Skjebneoppgjør for bøndene
Et bilde som inneholder hund, person, pattedyr Automatisk generert beskrivelse
Front Kommunen

Skjebneoppgjør for bøndene

Årets landbruksoppgjør kommer til å bli et skjebneoppgjør. Mange bønder teller på knappene om de skal fortsette eller ikke, sier Aadne Ådneram fra Ådneram i en kommentar til kravene som er lagt fram denne uken.

I årets krav fra Bondelaget og Småbrukerlaget er et nytt driftstilskudd for de med vinterfora sau lansert. Har du fra 20 sauer og inntil 75 totalt, vil du i Sirdal få 1.100 kroner i tilskudd. Det betyr 82.500 kroner i tilskudd.

  • Veldig bra hvis dette kravet blir innfridd. Det vil hjelpe godt på, sier Ådneram som har 200 vinterfora sauer.

Foto: Aadne Ådneram kaller årets oppgjør for et skjebneoppgjør.

Et bilde som inneholder innendørs, person, tak, pattedyr

Automatisk generert beskrivelse

Spennende jordbruksoppgjør for Wenche og Tore Kvæven.

Wenche og Tore Kvæven har også 200 vinterfora sauer og de vil i tilfelle motta samme beløp, 82.500 kroner, hvis kravet blir innfridd. I Sirdal kommune er det totalt 3.740 vinterfora sauer.

  • Kjempebra hvis forhandlingsutvalget får gjennomslag for dette, sier Kvæven og legger til at det er et ekstremt viktig oppgjør for framtidens matproduksjon i landet.

Årets krav i landbruksoppgjøret er på 11,5 milliarder kroner. Der legges det opp til en inntektsvekst på 125.000 kroner pr årsverk.

Annonse

  • Det nye driftstilskuddet for sau, er ment å styrke de minste gårdbrukerne og utkantdistriktene, sier Finn Åsheim, organisasjonssjef i Norges Bondelag avdeling Agder.

Kostnadseksplosjonen som bøndene har fått merke i det siste, med økte utgifter til diesel, strøm, kraftfor, plast og gjødsel for å nevne noe, er årsaken til at kravet er blitt så himmelhøyt.

Den siste prisstigningen på kunstgjødsel 25-2-6, er økt med 150 prosent fra 1. oktober 2021 til 1. april i år. Da gikk prisen på fem måneder fra 4.990 kroner til 12.500 kroner pr tonn. Det merkes i lommeboka.

 

Et bilde som inneholder sauer, pattedyr, innendørs, svart

Automatisk generert beskrivelse

Nytt driftstilskudd for sauebøndene er lansert.