Home>Arkiv>Sotbrann på Tonstad
Et bilde som inneholder utendørs, person Automatisk generert beskrivelse
Arkiv

Sotbrann på Tonstad

Sirdal brann og redning ble onsdag kalt ut til sotbrann nær Tonstad sentrum ved 13.40-tiden.

Omfanget var ukjent og Tonstad brannstasjon med innsatsleder rykket ut for å håndtere hendelsen. Da det ble bekreftet at det hadde vært flammer ut av pipen ble ildsted lukket og røykløpet feiet av innsatspersonellet. Sot fra røykløpet ble fjernet gjennom sotluka og røykløpet kontrollert før personellet avsluttet på stedet.

Huseieren har i tillegg hatt besøk av brannforebyggeren (feieren) i ettermiddag som har bekreftet at det ikke er blitt skade på fyringsanlegget. Brannsjef Roger Egeli berømmer huseier som meldte dette inn hurtig etter at hun og en nabo så at det kom flammer ut av pipa.

Hurtig melding til 110-sentralen er svært viktig ved mistanke om brann eller bekreftet brann. Da kan brannvesenet sette inn tiltak som bidrar til å stanse en brann i utviklingsfasen. Det er alltid bedre å melde fra, enn at brannen får utvikle seg ukontrollert til den blir mer krevende å håndtere.

Foto: Rask innsats av brannvesenet fikk kontroll over sotbrannen på Tonstad.