Home>Nyhet>Speidere frikjent etter kjentmannstur
Et bilde som inneholder person, mann Automatisk generert beskrivelse
Nyhet

Speidere frikjent etter kjentmannstur

Seks medlemmer av Speidernes Beredskapsgruppe Sør-Vest i Ådneram, er nå frikjent av politiet i Sør-Vest politidistrikt, etter å ha blitt anmeldt av Statens Naturoppsyn.

  • Det er uforståelig at Statens Naturoppsyn ikke forstår vår viktighet med trening til å redde turister og være en del av politiets redningstjeneste når ulykker inntreffer, sier Ivar Anton Nøttestad, prosjektkoordinator for Speidernes Beredskapsgruppe Sør-Vest, til Sirdalmedia.

7. februar 2020 var det seks medlemmer av beredskapsgruppen som dro på snøscootertur, eller såkalt kjentmannstur. De dro fra Ådneram, til Taumevatn, videre til turistforeningens hytte ved Storevatn og Grautheller på hjemturen til Ådneram.

På hjemturen ble de stoppet ved Grautheller av Statens Naturoppsyn og en politibetjent fra Agder politidistrikt. Her ble alle medlemmene av beredskapsgruppen anmeldt og alle navn ble notert.

Før avreise hadde Nøttestad avklart kjentmannsturen med daværende lensmann Egil Netland i Sirdal. I tillegg ringte de politiets operasjonssentral før avgang 7. februar og ba de loggføre denne turen, slik prosedyrene er.

Netland ble tidlig frikjent av politiets spesialenhet. Men speiderne ble holdt på pinebenken i hele to år, før de fikk endelig avklaring. «Anmeldelsen henlagt fordi det ikke er straffbart.» Alle seks måtte inn til avhør hos politiet.

  • Dette er en vond og vanskelig sak som endelig er avgjort. Flere av medlemmene gruer seg nå for å være med på snøscooterkjøring etter denne opplevelsen. En stor påkjenning for ungdommene, som lett kunne fått ødelagt utdannelse og jobber med en dom her, sier Nøttestad, og det kunne fått enorme konsekvenser.

I ettertid har han vanskelig for å forstå hvorfor hver enkelt sjåfør ble anmeldt og ikke organisasjonen.

Annonse

  • Vi er nesten daglig i kontakt med politiet og ser ikke at vi har gjort noe ulovlig. Vi må kunne stole på politiet ved trening og øvelser, for at vi skal ha tillit under eventuelle ulykker, der vi jobber hånd i hånd, sier Nøttestad.

Politiet og Statens Naturoppsyn burde ha ordnet opp i denne saken dem imellom og ikke blande inn frivillige. Det har skremt en del frivillige til å jobbe og ta oppdrag.

Speiderne har brukt over 50.000 kroner av vaffelpengene for å kunne betale advokathjelp i denne saken. Det burde vært unødvendig.

Denne kjentmannsturen har satt spor blant de frivillige. Og får de ikke trene, så kan det hende at frivillige ikke vil rykke ut i ukjent område. De frivillige er politiets forlengede arm, men den kan fort bli avkortet hvis ikke det offentlige blir «enige» hvordan treningen skal foregå.

Et bilde som inneholder tekst

Automatisk generert beskrivelse

Faksimile av henleggelsen for Ivar Anton Nøttestad.