Home>Nyhet>Suleskard åpner 21. mai
Et bilde som inneholder snø, utendørs, himmel, natur Automatisk generert beskrivelse
Nyhet Samferdsel

Suleskard åpner 21. mai

Fylkesvei 450 fra Suleskard til Brokke vil ikke bli åpnet før 21. mai. Ifølge avtalen mellom Agder Fylkeskommune og Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiene og Frafjordheiene (SVR), skal veien være stengt til og med 20. mai. Dermed blir det ikke åpning før 21. mai.

Sigmundsen Transport fra Ålgård har oppdraget med å brøyte fylkesveien fra Sirdalsiden. Første etappe fram til Roskrepp kraftverk, forbi Indre Flogvatn, er gjennomført. Før en går inn i vernesonen må en vente nærmere åpning av veien.

  • Vi møtte på noen fenner, men jevnt over er det lite snø i fjellet denne sesongen, sier Tore Sigmundsen, daglig leder av Sigmundsen Transport, til Sirdalmedia.

Det er første gang Sigmundsen brøyter Lyseveien og Suleskardveien. Firmaet har engasjert den erfarne Tønnes Helle som en ressurs og kjentmann med snøfresere. Sigmundsen bruker vanlig trommelfreser og twinspinfreser.

I neste uke er det meningen at Sigmundsen skal tilbake til Lyseveien og fortsette snøfresingen fra Sira bru i Grydalen. Da går en inn i vernesonen og fylkeskommunen jobber med avtale med SVR for dette området.

Byggeleder Per Magne Hindersland i Agder Fylkeskommune, opplyser at det foreløpig ikke er satt noen dato før veien kan åpnes. Først må veien brøytes og deretter vil det som alltid bli rengjøring av veibanen i form av kosting.

Mange utlendinger kommer med forespørsel i Sirdal om når Lyseveien kan åpnes for trafikk. Foreløpig er ikke dato bestemt.

Annonse

Foto: Sigmundsen Transport har brøytet Lyseveien fram til Sira bru i første omgang.