Home>Nyhet>Utreder gjødselstøtte til bøndene
Et bilde som inneholder person, vegg, innendørs, mann Automatisk generert beskrivelse
Nyhet

Utreder gjødselstøtte til bøndene

Thor Jørgen Tjørhom fra Senterpartiet fremmet torsdag et forslag i Sirdal kommunestyre om gjødselstøtte til gårdbrukerne i kommunen. Etter mye om og men ble saken utsatt uten behandling. Kommunedirektør Aud Sunniva Fuhr skal utrede saken og deretter skal utvalg for teknikk, landbruk og miljø (TLM) behandle saken før kommunestyret får den tilbake 2. juni for avgjørelse.

Forslaget var to millioner kroner til fordeling og støtte. Gjødselprisene har eksplodert med 40 prosent påslag det siste halvåret. Ifølge Tor Arne Liland i Bondelaget er det omkring 65 gårdbrukere i Sirdal kommune. Noen 100 prosent aktive gårdbrukere, mens andre har jobber ved siden av gårdsbruket.

Kommunestyret måtte først avgjøre hvor mange som var inhabile, hvis saken skulle behandles. Det viste seg å være fire medlemmer, med ordfører Jonny Liland (ap) i spissen.

Andre kommuner har kommet med lignende tiltak overfor bøndene. Flere støttet forslaget og kommunedirektøren fikk anbefalinger om å legge fram en oversikt over alle støtteordninger, som for eksempel strømsubsidiering som er ganske god og kommer under næring i kommunen. Da er det viktig at konsekvensene blir lagt fram samlet.

Foto: Thor Jørgen Tjørhom fremmet forslag om gjødselstøtte til bøndene.