Home>Nyhet>Villreinutstilling kommer nå
Et bilde som inneholder himmel, utendørs, bilvei, tom Automatisk generert beskrivelse
Nyhet

Villreinutstilling kommer nå

En sterkt forsinket villreinutstilling ved Sirdal Fjellmuseum på Kvæven kommer nå. Arbeidet settes i gang og gjennomføres etter planen. Sirdal formannskap bevilget torsdag 60.000 kroner i tillegg for prisstigning på materialer. Vedtaket var enstemmig.

Under en befaring for formannskapet i desember, ble det signalisert at det må bli bedre adkomst mellom kafelokalene og utstillingen. Enten må det settes inn en dør eller åpne deler av veggen mellom lokalene.

Ordfører Jonny Liland (ap) håpet på et bedre vekstmiljø og samarbeid i Øvre Sirdal mellom statlige, kommunale og private aktører. Nå følte han at det var et giftig vekstmiljø og at det var et uformelt styre/organ utenom det politiske.

Morten Ovedal (frp) sier at han hadde solgt Kvæven hvis de hadde hatt politisk flertall. Han håpet på full privatisering og støttet det som var så nær næringsutvikling som mulig. Han kalte utviklingen på Kvæven for næringsfiendtlig.

Siri Ovedal(ap) mente det måtte være mulig å få åpne opp veggen slik at det kunne bli bedre kommunikasjon. Andre plasser er det både villreinutstilling, kafe og Coop-butikk i samme åpne lokaler. – Vi må tørre å gjøre noe annerledes, var Siris råd til formannskapet.

Varaordfører Isak Liland (h) ville bedre tilgjengeligheten og åpne opp lokalene. Dette er signalisert tidligere av politikerne.

Annonse

Rolf Marton Hompland (krf) ville heie på dette prosjektet. Nå er det siste frist. Han trodde utstillingen ville styrke Kvæven og at flere turister ville stoppe her.

Rolv Guddal (ap) opplyste at deler av villreinen nå var blitt rødlistet. Han støttet forslaget, men ville ha bedre adkomst. Etter befaringen har det vært en forutsetning med åpnere lokaler mellom kafe og utstilling.