Home>Front>Kjentmann ved brøyting
Et bilde som inneholder person, mann, utendørs, kontrollpanel Automatisk generert beskrivelse
Front Nyhet

Kjentmann ved brøyting

Denne våren har Tønnes Helle (76) fra Kvæven vært leid inn som kjentmann ved brøyting av Lyseveien og Suleskardveien. Sigmundsen Transport fra Ålgård, som vant anbudskonkurransen, hadde ikke brøytet disse veiene med snøfresere tidligere.

  • Da er det godt å kunne ha med en erfaren og god kjentmann første gang vi skulle brøyte disse veiene, sier Tore Sigmundsen, eier og daglig leder av Sigmundsen Transport.
  • Dette året var det ikke så krevende brøyting. Langt mindre snø enn vanlig. Mest på Lyseveien og overraskende mindre på Suleskard, sier Tønnes Helle.

Tønnes drev eget maskinentreprenørfirma, Tønnes Helle AS, i 32 år. Da hadde han ansvaret for brøyting av Lyseveien og Hunnedalen, blant annet, i årevis. I 2006 solgte han maskinparken til Risa og var ansatt der til han gikk av med pensjon i 2013.

  • Men jeg har vært innleid mange vintrer etterpå med brøyting og snøfresing av de nevnte veier, sier Tønnes
  • Hadde du GPS du kjørte etter ?
  • Nei, det har jeg aldri brukt. Har kjørt etter erfaring og visste hvor veien gikk. Og når du brøyter med snøfreser, er det viktig å finne den hvite stripen, som du kjører etter.

Tønnes kan minnes mange harde økter med massevis av snø. Over fem meter i de verste skjæringer. Da er det krevende å finne den hvite stripen, slik at man holder seg på veien.

For to år siden var det massevis av snø og da de kjørte hjem 16. mai fra Lyseveien, tok de med en snøfreser til Grydalen. Snøvær og vind på nasjonaldagen, gjorde at de måtte bruke hele 18. mai for å komme fram til den andre snøfreseren. Ei tøff økt.

Foto: Tønnes Helle hjemme med traktoren sin.

Et bilde som inneholder person, utendørs, mann

Automatisk generert beskrivelse

Tønnes Helle (til høyre) drøfter en utfordring med kollega, Tor Gunnar Liland.

Annonse

Etter folkeskole og handelsskole, er Tønnes selvopplært. Han hadde talenter innen maskiner og dro til Sirdal for å jobbe innen kraftutbyggingen til Sira-Kvina Kraftselskap. Han startet eget firma med lastebiler og gravemaskiner, mens kona Kjellfrid drev sin egen kafe på Kvæven.

Tønnes minnes mange harde økter med brøytebilen, spesielt Hunnedalsveien, kunne være krevende. Sterk vind var en utfordring og derfor måtte veien stenges til tider. Han har alltid hatt godt syn og det kreves for at det ikke skal oppstå noen farlige situasjoner.

Tønnes er glad for at han nå er pensjonert. Slippe alt papirarbeid som kreves nå. Enten du skal i banken for å låne penger, eller du skal levere inn et anbud. Krevende oppgaver og det går mye tid til sånt.

Et bilde som inneholder utendørs, natur, kommer

Automatisk generert beskrivelse

Høye brøytekanter på Lyseveien har vært vanlig for Tønnes Helle hver vår.

Han har alltid følt seg trygg på veien. Redd var han ikke, men det kunne være krevende med all helgetrafikken gjennom Hunnedalen.

  • Til tross for kjøring under mye uvær, har jeg aldri vært utsatt for noe uhell, sier Helle som jobbet mesteparten av arbeidslivet for Sirdal kommune, veivesenet og forskjellige hytteutbyggingsselskaper.

Firmaet hadde fem-sju ansatte og vintrene kunne være vanskelige med jobb til alle. Foruten brøyteoppdrag, brukte de tiden til overhaling og vedlikehold av alle biler og maskiner. Noen tok fri for å være gårdbrukere vinterstid. En krevende tid, minnes Tønnes.

All den erfaring som Tønnes har opparbeidet gjennom et langt liv, kommer godt med når nye entreprenører skal prøve seg på brøyting av nye veier og områder. Kjentmann som Tønnes Helle finnes det ikke mange av lenger, med så mye erfaring.