Home>Friluft>Lavvann kan bli en utfordring
Et bilde som inneholder vann, utendørs, himmel, fjell Automatisk generert beskrivelse
Friluft Front Nyhet

Lavvann kan bli en utfordring

Den lave vannstanden, ved blant annet Svartevassmagasinet, kan bli en utfordring i sommer for våre guidede turer, sier Roald Klungland, styreleder for Sirdal Safari & Adventures AS (SSA). Han eier selskapet sammen med Per Øyvind Grimsby, 50 prosent hver. De satser på naturbasert reiseliv.

Ifølge Klungland kan det bli en utfordring å få ut båtene for SSA, Statskog og sauegjeterne som bruker magasinet sommertid til å ferdes på. Det må nok en tilrettelegging til for båtene, siden vannet er 40 meter lavere enn i fjor. Totalt 60 meter ned i år.

SSA startet med en prøvesesong i fjor sommer. Denne sommeren skal de tilby overnatting på Kvæven, som er basen for selskapet. I forretningsplattformen til SSA legges det opp til en helhetsopplevelse med innhold:

«Guidede turer på fjellet, norsk tradisjonsmat og enkle, men særegne overnattinger i kulturhistoriske bygninger.»

Det er fem hytter som skal benyttes, sammen med fem egendesignet glampinghytter, som Sirdal Bygglaft har utviklet. En er foreløpig satt opp.

Foto: Fiske og guidede turer på Svartevassmagasinet forventes det mye av.

Annonse

Et bilde som inneholder tre, utendørs, bakke, hus

Automatisk generert beskrivelse

En glampinghytte er montert med dobbelseng og vedovn.

SSA har fått en avtale med Sirdal kommune om at en kan benytte noen bygningshistoriske hytter mot vedlikehold av hyttene som betaling. For kafeen er det inngått leieavtale med kommunen.

Et bilde som inneholder himmel, person, mann, utendørs

Automatisk generert beskrivelse

Styreleder Roald Klungland.

Klungland har ikke noen løsning på hvordan kafedriften blir eksakt når selskapet Mynkia AS slutter i juni. Foreløpig er det ikke inngått noen avtale med andre selskaper.

«SSA har satt seg et mål om å bli den naturlige møteplassen for hyttefolket og de fast bosatte i Sirdal. Hyttefolket bruker stadig mer tid på hyttene og etterspørsel etter tjenester er økende for en betalingssterk gruppe.»

Når det gjelder det nye sanitærbygget, er det enighet med kommunen om at dette er et mobilt anlegg. Rørleggerne har fått godkjent sin tilknytning til VA-anlegget.

  • Sesongstart for overnattinger og guidede turer blir i midten av juni, sier Klungland og legger til at Morten Rostille blir daglig leder for driften.

Selskapet har også avtale med Statskog om å kunne nytte en av hyttene i Sirdalsheiene med fiskerett i Svartevassmagasinet som mål for naturguiding. Normalt tar det omkring 10 minutter å gå fra båten til hytta. Da Klungland besøkte hytta i høst, tok det to timer og det skyldtes lav vannstand. Han er veldig spent på hvordan det blir denne sommeren med ytterligere senking av vannstanden.

Villreinen i verneområdet er nå rødlistet. Det kan begrense trafikken for turister som er ute på turistforeningens løypenett, eller SSAs naturguiding.

SSA har tilbudt Turistforeningen og Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiene og Frafjordheiene (SVR) å samle turister for å guide dem til fots eller med båt i de mest kritiske områder. Klungland vil gjerne være med å bidra, slik at villreinen får mest mulig ro på beitene sine. Spesielt utsatt er det ved Storsteinen-hytta, som ligger mellom Svartevassmagasinet og Blåsjø.

Et bilde som inneholder gress, utendørs, tre, hus

Automatisk generert beskrivelse

Her er to hytter som skal brukes til utleie.

Kjerag er et betydelig og viktig marked. SSA sikter seg inn på dette markedet både i form av guidede turer og overnattinger på Kvæven. Potensialet er stort siden det pr i dag er svært lite tilbud for denne gruppen, skriver SSA i sin forretningsplan. Kvæven er et naturlig stoppunkt på vei til Kjerag.

«Et av de viktigste tilbudene utover guiding til Kjerag, vil være guidet tur inn på Svartevassmagasinet med fiske og overnatting i en Statskoghytte.»

SSA leier mesteparten av lokalene og har ifølge planene mål om å kunne frembringe et overskudd på driften og et positivt resultatregnskap etter to år. Selskapet har fått støtte fra Sirdalsvekst til forprosjekt med markedsundersøkelser, blant annet. SSA har også fått 700.000 kroner i støtte fra Innovasjon Norge.

Prisene det opereres med i forretningsplanen er fra 1.500 kroner til 2.000 kroner ved overnattinger i museumsbygg og glampinghytter. Naturguiding prises fra 1.500 kroner til 3.600 kroner for dagsturer og dyrest med en overnatting.

Et bilde som inneholder utendørs, himmel, person, snø

Automatisk generert beskrivelse

31. juli i fjor var det mindre vann enn normalt (20 meter lavere). Roald Klungland viser flotte ørreter.

Et bilde som inneholder kart

Automatisk generert beskrivelse

Med cirka 60 meter lavere vannstand, blir det stor avstand til hyttene langs Svartevassmagasinet.