Home>Front>Skal rassikre langs Sirdalsvannet
Undertegning av intensjonsavtale om fv. 42 langs Sirdalsvannet. - Klikk for stort bilde
Front Nyhet

Skal rassikre langs Sirdalsvannet

Sirdal kommune og Agder fylkeskommune har inngått en intensjonsavtale om utbedring og rassikring av fylkesvei 42 langs Sirdalsvannet. Avtalen ble undertegnet mandag.

Fv. 42 langs Sirdalsvannet har behov for store utbedringer for å bedre fremkommeligheten og sikkerheten. Dagens situasjon er at det på deler av strekningen er store utfordringer med ras. Gåsehellertunnelen har krav til oppgradering for å ivareta kravene som er satt i tunnelsikkerhetsforskriften. Ved å kun foreta oppgradering av Gåsehellertunnelen vil en ikke løse rasutfordringene som er i Valevika.

Viktig for trafikksikkerheten

  1. Ved å se prosjektene i sammenheng vil en kunne få til en effektiv og kostnadsbesparende gjennomføring. Partene har felles interesse av at hele strekningen utbedres. Det vil sikre en fremtidsrettet veistandard med god forutsigbarhet og trafikksikkerhet for trafikantene.

De to partene har inngått en intensjonsavtale om finansiering og gjennomføring av utbedring av fv. 42 langs Sirdalsvannet med utbedring av Gåsehellertunnelen og ny tunnel forbi Valevika. Sirdal kommune bidrar med 35 millioner kroner inn i prosjektet.

Viktig for liv og helse

  • For oss er dette det mest prekære rassikringsprosjektet vi har i Agder for tiden. Det er viktig for liv og helse, sier fylkesordfører Arne Thomassen i Agder Fylkeskommune.
  • Vi er veldig tilfreds med at vi nå får en løsning. Fra vår side er vi fornøyd med at vi får det på plass. Dette er en vei for skoleelever, studenter og næringsliv.

Når dette er bygd, vil Haughomfjellene være ferdig rassikret. De 35 millionene vi bidrar med, anser vi som næringsutvikling. Vi ønsker ikke bompenger, og da er dette vårt bidrag for å unngå det, sier ordfører Jonny Liland i Sirdal kommune, som gleder seg til at arbeidene settes i gang om to år.

Annonse

  • Det er viktig at Sirdal skal føle seg godt inkludert i Agder fylkeskommune, og derfor er dette prosjektet viktig. Det er rett og slett et arbeid for å sikre liv og helse i Sirdal, sier Arne Thomassen.

Planlagt oppstart i 2024

Agder fylkeskommune starter nå med prosjektering av rassikringsprosjektet. Det har en kostnadsramme på 500 millioner kroner inkludert mva. Det jobbes også med at staten skal bidra med rassikringsmidler til prosjektet. Prosjektet planlegges for oppstart i 2024 med ferdigstillelse i 2026-27.

Foto: Ordfører Jonny Liland i Sirdal og fylkesordfører Arne Thomassen i Agder undertegner en intensjonsavtale om utbedring og rassikring langs Sirdalsvannet i Sirdal. Bak står varaordfører Isak A. Liland, fylkesvaraordfører Bjørn Ropstad og opposisjonsleder i fylkestinget Gro Bråten.Foto: Jo Vegard Aardal

Fv. 42 langs Sirdalsvannet. - Klikk for stort bildeRassikring langs Sirdalsvannet innebærer forlengelse av Gåsehellertunnelen og sikring av vegen gjennom Valevika.

Foto: Specnor Media for Agder fylkeskommune