Home>Front>Slutter som toppsjef i Sira-Kvina
Et bilde som inneholder person, mann, har på seg, smilende Automatisk generert beskrivelse
Front Næringsliv Nyhet

Slutter som toppsjef i Sira-Kvina

Tirsdag ble det kjent at Gaute Tjørhom (63) trekker seg som toppsjef i Sira-Kvina Kraftselskap. Når han overlater kontoret til en ny leder i høst, har han vært leder for kraftselskapet i 14 år. Da er det nok å være i en slik utsatt posisjon og da er det riktig at nye krefter slipper til.

  • Jeg kommer imidlertid alltid til å heie på Sira-Kvina og bygda mi. Dette er en grunnstein og en hjørnesteinsbedrift for Sirdal, som betyr enormt mye, sier den avtroppende lederen, oppvokst og bosatt på Tjørhom.
  • NVE er bekymret for tørken i kveldens Dagsrevy. Er du ?
  • Ja, hvis dette fortsetter. Men jeg har gjennom årenes løp vendt meg til at det jevner seg ut på sikt. Gjør det ikke det, må vi stole på import av strøm slik de internasjonale avtalene er bygget opp, svarer Tjørhom.
  • Når bestemte du deg for å slutte i toppsjefjobben ?
  • Det har vært en lengre prosess. Seinhøstes (2021) tok jeg initiativ til en samtale med styreleder, Per Are Hellebust fra Statkraft, og ba om avløsning. Det har nå resultert i den planen som ble offentlig kjent i dag. Stillingen blir lyst ut snart og ny leder vil forhåpentligvis være på plass i høst.

Gaute Tjørhom gir seg ikke etter avslutningen på Tonstad. Han vil fortsatt følge elforsyningen på nært hold, og vil da ukependle til Lyse og Sandnes. Dermed er han tilbake til start, hvor han begynte i 1984, med nettplanlegging. Det blir det mye av det samme i ny jobb med utvikling av hovednettet som hovedoppgave.

  • Jeg har vært en dyr mann for eierne. På mine år i sjefsstolen, er det blitt investert 2,5 milliarder kroner i oppgraderinger. Mesteparten i kraftverkene, men også litt på dammene, sier Tjørhom.

Mest fornøyd er han med kompetansenivået blant medarbeiderne hos Sira-Kvina. 50 prosent av arbeidsstyrken er skiftet ut i hans tid. I tillegg har 10-15 medarbeidere hevet sitt formelle utdanningsnivå gjennom etterutdanning. Dette er Tjørhom godt fornøyd med å få til på «landsbygda».

Han fremhever at kompetansenivået er hevet mange hakk. Sira-Kvina har søkt de beste medarbeiderne og fått dem i staben. Det begynner gjerne med sommerjobber for 20-25 personer under utdannelse. Disse sommerdagene er smaksprøve på hvordan det er å jobbe i denne bedriften. De fleste opplever det som interessant og noe som gir mersmak.

Foto: Gaute Tjørhom overlater sjefsstolen til ny leder i høst.

Et bilde som inneholder innendørs, tak, gulv

Automatisk generert beskrivelse

Tonstad kraftverk skal gjennom en større renovering i sommer.

Annonse

  • Vi har gode anlegg men har fortsatt store oppgraderinger foran oss. Gode anlegg er imidlertid lite verd uten dyktig medarbeidere på alle plan, sier Tjørhom og fremhever de formidable resultater de siste årene.

Et nøkkeltall er fleksibiliteten vi bidrar med. Når prisene endres, foregår det omrokkeringer, hvor endringer av planer er hverdagen. En stressende arbeidsmetode, men lukrativ for eierne, når selskapet lykkes. Seks omrokkeringer i fjor resulterte i 100 millioner kroner mer til eierne.

Tilgjengelige aggregat når eierne ønsker å produsere er et annet nøkkelområde. 100 prosent tilgjengelighet er ikke realistisk, men vi har flere år klart over 98 prosent. I fjor hadde Sira-Kvina det nest beste året med leveranse av totalt 8,6 TWh av Norges 140 TWh.

Et annet måltall er at Sira-Kvina skal tilrettelegg slik at eierne kan oppnå høyere pris for sin Sira-Kvina kraft enn gjennomsnittlig markededspris. Teoretiske beregning viser at fjoråretst tilrettelegging var så bra det ga grunnlag for nesten 9 prosent bedre pris. Dette representerer nesten 600 millioner gitt prisnivået for 2021.

  • Medarbeiderne kjenner vassdragene og anleggene meget godt. Da kan de også gi de beste råd til eierne, som til slutt bestemmer hvor mye som skal tas ut, sier Tjørhom.

Sira-Kvina-sjefen innrømmer at det ikke er pent med de nedtappede vannmagasinene. Det skjemmer i naturen. Han har flere utfordringer denne sommeren, med blant annet en stor jobb i Tonstad Kraftverk. I vinter måtte Duge kraftverk repareres. Da måtte blant annet et lavtrykkhjul settes inn i anlegget, siden Svartevassmagasinet er mye nedtappet. Dette gjør at trykket avtar og dermed måtte maskinene tilpasses dette.

Gaute Tjørhom sitter igjen med at Sira-Kvina er en god og trygg arbeidsplass hvor mye meningsfullt arbeid blir utført. Han er også glad for at selskapet klarer å gjøre en så god jobb at eierne lar dem beholde arbeidsstokken på over 100 medarbeidere..