Home>Nyhet>2,9 millioner i erstatning
Nyhet Nyhet forts.

2,9 millioner i erstatning

Lars Enok Wang og samboer fikk 2,9 millioner kroner i erstatning av Sirdal kommune. I en meddelelse fra partene heter det at Sirdal kommune og paret har inngått en minnelig avtale etter «det ulovlige tvangsvedtaket» i mai 2020.

«Etter det ulovlige tvangsvedtaket som våren 2020 ble rettet mot Lars Enok Wangs samboer og således

indirekte mot han, har kommunen og de to privatpersonene inngått en minnelig avtale. Avtalen løser alle spørsmål om erstatning og saksomkostninger mellom partene.

 

Avtalen innebærer en økonomisk ramme på 2,9 millioner kroner. En del av dette beløpet er oppreisning for ikke-økonomisk tap. Partene vil ikke gi ytterligere detaljer om tapspostene og erstatningen.

 

Partene i avtalen er glade for å ha kunnet fremforhandle avtalen og dermed avslutte saken. Gjennom avtalen gjentar kommunen den beklagelsen man tidligere har gitt til Wang og hans samboer for det de ble utsatt for våren og sommeren 2020 , samt de virkninger dette har hatt i ettertid.»

.

Annonse