Home>Front>43,5 millioner bompenger i GP-krysset
Et bilde som inneholder utendørs, bilvei, tre, person Automatisk generert beskrivelse
Front Nyhet Nyhet forts. Samferdsel

43,5 millioner bompenger i GP-krysset

Fredag ble det nye GP-krysset offisielt åpnet, sammen med to rassikringsprosjekter ved Ortevatnet, mellom Fidjeland og Ådneram. Fylkesordfører Arne Thomassen i Agder Fylkeskommune og ordfører Jonny Liland i Sirdal kommune, stod for markeringen.

43,5 millioner kroner av bompengene som kreves inn på fylkesvei 450 eller ved Øvstabøbommen, er blitt brukt til dette prosjektet. Resten er blitt finansiert av Agder Fylkeskommune. Sirdal kommune har bidratt med 4 millioner kroner til gang- og sykkelveien.

Foto: Fylkesordfører Arne Thomassen og ordfører Jonny Liland klippet tre snorer.

Et bilde som inneholder tre, utendørs, bilvei, vei

Automatisk generert beskrivelse

Det nye GP-krysset fotografert i morges. Foto: Håkon Kvia, Bertelsen & Garpestad.

Kenneth Eie Pettersen fra Bertelsen & Garpestad opplyste at de hadde brukt 23.000 arbeidstimer og 1.200 timer fra lærlinger på dette prosjektet. 13.000 kvadratmeter asfalt er lagt på denne ombyggingen og utbyggingen. Det som er plantet inne i rundkjøringen, er lammeøre og sedumatter.

Talene til fylkesordfører og ordfører er gjengitt med filmsnutter.

Annonse

Et bilde som inneholder tekst, tre, bilvei, himmel

Automatisk generert beskrivelse

Torsdag var det innspurt med veimerking og asfaltering.

GP-krysset på Sinnes

I 2020 startet bygging av rundkjøringen ved «GP-krysset» på Sinnes. I dette veikrysset møtes Fv 468 fra sør (Tonstad), Fv 450 fra øst (Setesdal) og Fv 450 fra vest (Rogaland).

Formålet med prosjektet var å bedre trafikksikkerheten og fremkommeligheten i dette krysset.

Rundkjøringen ble etablert på fylling (50 000 kubikkmeter) i Svartevatn og fv 450 fra vest fikk en bedre kurvatur med tanke på sikt, og den nye veien er bygget slakere – Ikke like bratt som den var.

Et bilde som inneholder tre, scene, vei, utendørs

Automatisk generert beskrivelse

Ferdig veikryss i morges med både oppmerking og asfalt. Foto: Håkon Kvia, Bertelsen & Garpestad.

Massene i prosjektet er tatt ut fra fjellet like ved Jokerbutikken.

Det ble også bygget gang- og sykkelvei fra rundkjøringen opp Vreistebakken til Tjørhomfjellet. En lengde på 900 meter.

Kontraktsummen med Bertelsen & Garpestad var 33 millioner kroner, eks merverdiavgift. Budsjettet var på 62,6 millioner kroner inklusive merverdiavgift. Prosjektkostnadene er ikke sluttført enda.

Prosjektet ble finansiert med bompenger (Øvstabøbommen) med hele 43,5 millioner kroner. Prosjektet var en del av den såkalte Gjesdalpakken. Sirdal kommune har bidradd med 4 millioner kroner til gang- og sykkelveiprosjektet. Agder Fylkeskommune bidro med 15,1 millioner kroner.

Et bilde som inneholder utendørs, fjell, stein, bro

Automatisk generert beskrivelse

Det 200 meter lange rassikringsgjerde ved Ortevatn er kommet på plass.

Ortevatnet 2 – rassikring

Prosjektet var et rassikringsprosjekt der det ble montert ca 200 meter rassikringsgjerde med 5 meter høye gjerder langs fv450. Dette er en skredutsatt strekning med nedfall av både is, snø og stein.

Gjerden Fjellsikring fra Svartstad utførte arbeidet. Kontraktsummen var 4,2 millioner kroner eks merverdiavgift. Prosjektkostnaden ble 5,3 millioner kroner inklusive merverdiavgift.

Prosjektet ble finansiert av Statens rassikringsmidler, sammen med Agder Fylkeskommune.

Et bilde som inneholder utendørs, vei, scene, fjell

Automatisk generert beskrivelse

Flott rasvoll er kommet i Kviturvika.

Kviturvika ved Ortevatnet

Prosjektet var et skredsikringsprosjekt der det ble bygget en ca 250 meter lang (6 meter høy, 6 meter

bred) skredvoll i stein. 500 meter av fv 450 ble også flyttet ut i/mot vannet for å gi plass til å bygge vollen. 45 000 kubikkmeter stein ble fylt ut i Ortevatnet.

Fv 450 langs Ortevatnet i øvre Sirdal er en skredutsatt strekning med nedfall av både is, snø og stein.

Natursteinmur er på 3.100 kvadratmeter. Nytt rekkverk på 740 meter.

Kontraktsum med entreprenør var 10,1 millioner kroner, eks merverdiavgift. Prosjektkostnaden ble 20,2 millioner kroner totalt, inklusive merverdiavgift.

Brødrene Thorkildsen hadde oppdaget. Statlige rassikringsmidler, sammen med Agder Fylkeskommune, finansierte prosjektet.

Et bilde som inneholder bilvei, utendørs

Automatisk generert beskrivelse

Sander Taule (til venstre) og Espen Knudsen gjør ferdig veimerkingen.

Et bilde som inneholder tre, utendørs, bilvei, bakke

Automatisk generert beskrivelse

NCC hadde arbeidet med asfaltering. Fra venstre er det Tor Kristian Knutsen, Sølve Skare og Lena Jøranli. Jon Sverre Oftedal kjører maskinen.

Et bilde som inneholder kart

Automatisk generert beskrivelse

Kartet er merket der de to prosjektene er utført ved Ortevatnet