Home>Kommunen>Digital hverdag for eldre
Et bilde som inneholder tekst, elektronikk, bærbar PC, datamaskin Automatisk generert beskrivelse
Kommunen Nyhet Nyhet forts.

Digital hverdag for eldre

Pensjonister og funksjonshemmede inviteres nå til kursing og opplæring av digitale hjelpemidler. Da kan du få hjelp til å bruke mobiltelefon, nettbrett og PC til å betale regninger, bestilling av billetter, betale med vipps og lignende.

  • Eldrerådet i Sirdal kommune fikk tilbud fra Eldrerådet på fylkesplan til å hjelpe de eldre med kursing og opplæring i den nye hverdagen. Pensjonistforbundet betaler to kursledere, forteller Toril Ovedal, nestleder i Eldrerådet i kommunen til Sirdalmedia.

Widar Solstad blir kursleder på Tonstad og Per Magne Sinnes på Sinnes. Kurset er åpent og det trenges ikke påmelding. Møt fram.

På Tonstad er det frammøte i biblioteket onsdagene 8. og 15. juni klokka 1100. På Sinnes er det biblioteket på skolen som er samlingsplass, mandagene 13. og 20. juni klokka 1700.

  • Digital hverdag er blitt et problem for de eldre, viser undersøkelser på nasjonalt plan, sier Toril Ovedal.

Hun kjenner 90-åringer som synes at å kunne bruke facebook er et sosialt og hyggelig daglig samvær med andre mennesker.