Home>Front>Frekkheten lenge leve
Et bilde som inneholder mann, person Automatisk generert beskrivelse
Front Nyhet Nyhet forts.

Frekkheten lenge leve

Gjesdal-politikerne tok sommerferie i siste kommunestyre med å foreslå forlengelse av levetiden for bomstasjonen på fylkesvei 450 på Øvstabø. Frekkheten lenge leve. Med dette forslaget kastes regningen over på de fastboende sirdølene og hytteeierne i Hunnedalen og i Sirdal. Gjesdalbuen styrer unna at de skal være med på spleiselaget.

Bompengestasjonen som har stått siden 2004 har vært en suksess, med mange gode veiutvidelser og gode prosjekter. Selv om Gjesdalpakken er utført og finansiert, fortsetter den to år på overtid for å utbedre fem mindre prosjekter. Da bør nok være nok 15. april 2024.

Gjesdalpakken er blitt utvidet en gang tidligere. Skal det komme en tredje pakke, må bommen flyttes slik at innbyggerne i Gjesdal også er med på betalingen. En tredje pakke vil hovedsakelig inneholde forbedringer av fylkesvei 450 fra Byrkjedal til Ålgård. Spleiselaget må utvides slik at alle er med, dersom en forlengelse skal innføres. Bommen må i tilfelle plasseres mellom Ålgård og Oltedal.

Det var Vidar Nedrebø (sp) som luftet denne saken i forrige kommunestyre. I sin interpellasjon nevner Nedrebø at utbedringer på veien vil bli stående i kø, sammen med andre viktige prosjekt, hvis bommen fjernes om to år.

Ordfører Frode Fjeldsbø (ap) svarte på interpellasjonen at bompengeprosjektene har vært en suksess. Ordføreren regner med at det ikke er beine veien. Bomprosjektet er utvidet en gang og en tredje pakke er tvilsom. Han regner med at Sirdal ikke er særlig lystelig på en forlengelse.

Det har han helt rett i. Verken sirdølene eller hyttefolket og turistene setter pris på dette forslaget. Trafikken de seks siste årene har ligget mellom 430.000 – 500.000 passeringer. Det høye tallet er det hyttefolket som står bak.

Annonse

Ordføreren fikk kommunestyret med på et initiativ til et møte med fylkeskommunen om framtidige forbedringer av fylkesvei 450. Det var enstemmig.

Han fikk også flertall for at forlenging av bompengeperioden skal vurderes som et alternativ i dette møtet. Det fikk 20 stemmer. 7 stemte imot (Frp, Høyre og MDG).

La Gjesdalpakken (to omganger) bli husket som den suksess det har vært. Så må en heller tenke nytt hvis Hunnedalsveien skal finansieres med bompenger fra Ålgård – Sinnes.

Nok er nok. Vi trenger et pusterom etter 20 år.

Bomstasjonen skal stenges 15.april 2024.