Home>Front>Klar for byggestart i juli
Et bilde som inneholder utendørs, himmel, fjell, natur Automatisk generert beskrivelse
Front Nyhet Nyhet forts.

Klar for byggestart i juli

 

Framdriften med grovplaneringen for den nye fotballhallen på Knausane, er klar denne uken. Hauge Maskin overleverer anleggsområdet til Konkret Entreprenør AS fra Mandal. Fotballhallen skal være innflyttingsklar for Sirdal kommune 31. januar neste år.

  • Byggearbeidene vil starte nå i juli. Først skal en brakkerigg på plass før en starter med å legge bunnledninger og fundamenteringene for hallen. Monteringen og reisingen av selve stålhallen vil ikke skje før i slutten av august, sier Vidar Iversen, prosjektleder hos Arentz & Kjellesvig i Flekkefjord, til Sirdalmedia.

Når det gjelder tilbygget med garderober, lager, klubblokaler og tribune, vil det bli en kombinasjon av stål, hulldekke og trekledning.

Foto: Den 8.000 kvadratmeter store tomten er nå byggeklar.

Fotballhallen med gode parkeringsforhold utenfor.

Sirdal kommune har fastpris på denne totalentreprisen, bekrefter Iversen. Kommunestyrets vedtak er en investering av ny fotballhall, inklusive skillevegger, til 54,5 millioner kroner, eks merverdiavgift. Tonstad Idrettslag skal drifte hallen, og han ansvar for kostnader og inntekter.

Kommunen må ta investeringen for å få igjen merverdiavgiften. Inklusive reserver og skillevegger er investeringen på 54,5 millioner kroner. Men så får kommunen tildelt 7,5 millioner kroner i tippemidler, så netto vil hallen komme på mellom 46 – 47 millioner kroner.

Annonse

Årlige driftskostnader er estimert som følger:

Drift/vedlikehold (inkl. renhold) ca. kr 600 000,-

Forsyning (strøm, renovasjon, vann/avløp) ca. kr 230 000,-

Forsikringer ca. kr 50 000,-

Totalt: ca. kr 880 000,-

Mandal-firmaet, Konkret Entreprenør AS, hadde laveste bud med 48.324.813 kroner, eks merverdiavgift. 

Over 200 medlemmer av fotballgruppen driver aktivt med fotball. Den største gruppen i idrettslaget. Den nye hallen gir muligheter for å spille 9-erfotball. Hallen er ikke bare viktig for idrettslaget, men også for barnehagene, skolene og videregående skole.

Her ses fotballhallen uten tak, med sosiale soner og tribune.

Fotballhallen kommer på motsatt side av kulturhuset og idrettsbanene utendørs. Bru over Sira gjør avstanden kort.