Home>Nyhet>Mange på grilling og snakke-kafe
Nyhet Nyhet forts.

Mange på grilling og snakke-kafe

Omkring 70 personer var til stede på det første «snakke-kafe» arrangementet onsdag ved Sigurd K huset på Tonstad. Sirdal Bondelag stilte også opp med grillmat. Dette er et samarbeid mellom Sirdal kommune og frivillighetstjenesten.

  • Det er nå 12 flyktninger fra Ukraina i Sirdal. Vi forventer at det vil komme flere, sier Kim Lara Koopmann, flyktningekoordinator i kommunen.

En del av flyktningene var til stede på dette arrangementet onsdag kveld. Der var det deltakere fra over 90 år til de minste på noen år. God drøs mellom sirdølene og flyktningene.

Onsdagskafeen blir opprettholdt hele sommeren i tidsrommet klokka 1700 – 1900. Det er en plass for alle. Ansvarlige i frivillighetstjenesten er Ulla Marcussen og Mariann Lindland Moen. Vil du bidra med underholdning, mat eller leker, er det bare å kontakte dem.

Dette trivselsarrangementet ble godt mottatt. Mange legger vekt på at flyktningene skal bli godt integrert med lokalbefolkningen.

Foto: Omkring 70 personer var til stede på trivselsarrangementet i hagen til Sigurd K huset.

Leker og moro for barna.

Annonse

Kjell Hergot og Tor Arne Liland var ansvarlig for grillingen.