Home>Næringsliv>Miljøstasjonen åpnet
Et bilde som inneholder person, utendørs, personer, poserer Automatisk generert beskrivelse
Næringsliv Nyhet Nyhet forts.

Miljøstasjonen åpnet

IRS Miljø åpnet lørdag den nye miljø- og gjenvinningsstasjonen på Tonstad. Det var varaordfører Isak Liland som foretok den offisielle åpningen. Stasjonen skal være for både privathusholdning og næringslivet.

For næringsavfall er det etablert en vekt hvor lasten blir veid og hvor det betales etter vekt. IRS Miljø har inngått en avtale med Asvo, som skal drifte stasjonen til daglig.

Foto: Åpningen av miljøstasjonen foran anlegget, fra venstre avgått styreleder, Rolv Guddal, varaordfører Isak Liland og daglig leder av IRS Miljø, Steinar Næss.

Prosjektleder Roald Larsen.

Roald Larsen har vært prosjektleder og etter dette byggeprosjektet trekker han seg tilbake og blir pensjonist. Etter at ideen om næringsavfall kom opp, ble det et mye dyrere prosjekt med vekt og flere spesialcontainere.

Det var avgått styreleder, Rolv Guddal, Tonstad, som hadde ideen om tomt og plassering av anlegget ved siden av Asvo. Da ble det en vinning for begge parter.

Annonse

Daglig leder i Asvo, Sølvi Manneråk, er svært takknemlig for denne avtalen, som vil gi selskapet merarbeid og flere arbeidsplasser.

Miljøstasjon på Tonstad er et samarbeid mellom IRS Miljø, teknisk etat i kommunen og ASVO, som skal drifte stasjonen. Det legges opp til avfall fra fastboende og hyttefolk, sammen med næringsavfall og jordbruksplast. ASVO utvider med et bygg for gjenbruk og byttebu. Kommunen leier området for 70 år, det gjenstår 55 år av den avtalen. Leieavtalen og kostnadene videreføres til IRS Miljø og dermed sparer kommunen de pengene.

Fire ivrige «renholdere» i kommunen ble satt pris på. Fra venstre Steinar og Kate Tjomlid, Eva Skarli og Eva Tennfjord.

Her demonstreres den nye vekten for næringsavfall.