Home>Front>Ny brygge til båtforeningen
Front Nyhet Nyhet forts.

Ny brygge til båtforeningen

Tonstad Båtforening har fått montert og tatt i bruk en ny brygge. Anlegget har kostet 1,15 millioner kroner. Kommunestyret i Sirdal har gitt 300.000 kroner i tilskudd og 250.000 kroner i lån.

Tria AS på Askøy har levert den 72 meter lange bryggen, med montering av foreningens utriggere. I tillegg er det en utvidelse med 10 nye utriggere, frakt, pluss koblinger og forankring av bryggen inklusive i prisen. Den gamle brygga var skadet og måtte derfor fornyes.

Begrunnelsen for å skifte ut den gamle trebryggen var at den var skadet på flere steder og at den ikke var konstruert for å tåle høye bølger.

Problemet var at bryggen ikke var leddet. Ved høye bølger kunne belastningen bli for stor og den ville da få et stort press og kunne brekke. Dette skjedde da også for en del år tilbake og den brakk da av i tre deler, hvorav det også ble skade på flere båter.

Foto: Ny brygge er montert og tatt i bruk på Tonstad.

Det nye bryggeanlegget blir tatt i bruk i helgen.

Annonse

Et bilde som inneholder utendørs, vann, stein, fjell

Automatisk generert beskrivelse

Tonstad Båtforening har fått montert en ny brygge på 72 meter til sesongen.