Home>Front>Politihjelpen i Sirdal svekket
Et bilde som inneholder tekst, bil, parkert, politi Automatisk generert beskrivelse
Front Kommunen Nyhet Nyhet forts.

Politihjelpen i Sirdal svekket

Politihjelpen i Sirdal kommune er blitt sterkt svekket de siste årene. Ved eventuelle ulykker og andre hendelser er det ikke sikkert det vil komme politihjelp, sier Richard Urdal, politibetjent og tillitsvalgt for Dalane og Sirdal, til Sirdalmedia.

Urdal kommer med uttalelsene i forbindelse med at Justis- og beredskapsdepartementet har invitert kommunene til å gi en vurdering av tjenestene som politiet leverer, samt komme med innspill til hvordan politiet kan levere bedre tjenester til lokalsamfunnet.

Politikontakt Jon Uleberg i Sirdal har kommet med sterke ytringer og tilbakemeldinger til kommunen, da de skulle gi tilbakemeldinger til Justisdepartementet.

Urdal er tillitsvalgt for Sokndal, Lund, Bjerkreim, Sirdal og Egersund-kontorene, med ca 25 ansatte.

  • Jeg er svært bekymret etter den såkalte nærpolitireformen. Antall personer i tjeneste er blitt redusert. Vi kan ha tider på døgnet der regionen er uten vaktpatrulje i det hele tatt. Det er svært bekymringsfullt, sier Urdal og legger til at årsaken kan være fravær kan skyldes sykdom eller annet fravær. På vakt skal det være minst to personer, men det er bare unntaksvis at fravær dekkes inn med bruk av overtid.

Vaktordningen er delt inn i dagtid, kveld og natt. I de fire første kommunene er det en person på kontoret, deler av uka. I Egersund er det ca 20 ansatte.

Geografisk er det et stort område, fra Åna-Sira til Suleskard. En befolkning på cirka 25.000 fastboende. Vinterstid er det 30.000 til 40.000 ekstra turister i Sirdalsområdet i perioder.

Annonse

  • Da er det skremmende dårlig politidekning i Sirdal. Er ikke noen ledige i Dalane, må det sendes hjelp fra Sandnes eller Jæren hvis det er noen ledige patruljer der, sier Urdal.
  • Driftsenhetsledelsen på Bryne er klar over våre bekymringer, men vi opplever at det ikke er noe gehør å få. Sirdal spesielt er blitt en utkant som lett faller utenfor ved prioriteringer og utrykninger.

Ved trafikkulykker med personskader, skal det være politi til stede. Pinseaften ble to personer skadet ved en motorsykkelulykke i Suleskard og disse ble kjørt til legevakten. Ingen politipatrulje kom. Urdal beklager denne utviklingen.

  • Det er færre folk på vakt enn hva publikum tror. Noen ganger uteblir vakten. Det er også beklagelig at Brann og Redning i Sirdal må utføre de tjenester som politiet skal gjøre, når politiet ikke kommer. Dette er ingen bra utvikling.