Home>Front>Setteordfører: – «Skittent spill»
Et bilde som inneholder person, mann Automatisk generert beskrivelse
Front Næringsliv Nyhet Nyhet forts.

Setteordfører: – «Skittent spill»

Da Sirdal kommunestyre torsdag behandlet engangstilskudd til jordbruksforetak, ble det en dramatisk avslutning på debatten, om hvem som var habil og inhabil. Kommunestyret ble til slutt ikke beslutningsdyktigt og saken ble derfor utsatt. Bare ni representanter var igjen i kommunestyresalen av 18 medlemmer.

Setteordfører Rolf Marthon Hompland (krf) avsluttet saken og debatten med følgende kommentar, at dette var et skittent spill da Glenn Oliver Josdal (ap) ville ha avstemning om Thor Jørgen Tjørhom (sp) var inhabil eller ikke i denne saken.

Josdal repliserte og ville ha en beklagelse fra ordføreren om skittent spill. Både Arbeiderpartiet og sekretariatet hadde jobbet for å få inn tilstrekkelig med vararepresentanter for å behandle denne saken.

Setteordføreren stod på sin konklusjon og ville ikke komme med noen beklagelse. Dermed endte saken ut i en protokolltilførsel. Og deretter ba Josdal om en pause.

Under avstemningen ble det vedtatt at Tjørhom var inhabil, til tross for at han ikke hadde mottatt noen form for jordbruksstøtte de siste årene.

Kommunedirektør Aud Sunniva Fuhr sa at Tjørhom var inhabil. Det setter saken i et litt underlig lys, for når du leser vedtaksforslaget fra kommunedirektøren heter det i kulepunkt 2:

Annonse

Tilskuddet skal være arealbasert og ta utgangspunkt i antall dekar fulldyrka mark i drift i foretaket sin søknad om produksjonstilskudd for 2021.

Da hadde heller ikke Morten Ovedal (Sirdalslista/Frp) og Øyvind Moen (h) vært inhabile sammen med Tjørhom.

Foto: Glenn Oliver Josdal (ap) var virkelig sint da partiet ble beskyldt for skittent spill.

Et bilde som inneholder person, mann, briller, skjorte

Automatisk generert beskrivelse

Setteordfører Rolf Marton Hompland (krf) kom ikke med noen beklagelse og gikk for en protokolltilførsel.