Home>Nyhet>Svak mai-trafikk
Et bilde som inneholder tre, utendørs, bilvei, vei Automatisk generert beskrivelse
Nyhet Nyhet forts. Samferdsel

Svak mai-trafikk

Trafikktellingene for passering av fylkesvei 450 eller Øvstabø-bommen i mai viser forholdsvis svake tall. 22.067 passeringer var det mot henholdsvis 25.495 og 25.966 i 2020 og 2021. 3.899 færre biler enn i fjor.

Etter at bommen for Suleskardveien ble åpnet lørdag 21. mai, tok trafikken seg betydelig opp de ti siste dager av mai.

Kr. Himmelfartshelgen (25. – 29. mai) var det stor trafikk. På disse dager var det hele 7.169 passeringer.

Lavest trafikk var det i begynnelsen av mai i perioden 2. – 5. mai, med til sammen 1.189 passeringer. Det gir gjennomsnittlig 297 passeringer pr dag.

Foto: God parkeringsplass ved rundkjøringen og GP-krysset på Sinnes. Foto: Bertelsen & Garpestad.

Et bilde som inneholder tekst, elektronikk

Automatisk generert beskrivelse

Et bilde som inneholder bord

Automatisk generert beskrivelse