Home>Nyhet>Ta hensyn til dyrka mark og båndtvang
Et bilde som inneholder utendørs, tre, gress, bilvei Automatisk generert beskrivelse
Nyhet Nyhet forts.

Ta hensyn til dyrka mark og båndtvang

Vi i Sirdalsløyper er avhengige av et godt samarbeid med dere som er grunneiere og turgåere!

Av Lone Stormoen

Derfor er det veldig trist når vi får gjentagende beskjed fra grunneiere om at turglade folk vandrer over dyrka mark eller slipper hunden laus, selv om det er båndtvang. Avtalene vi har med grunneiere er ikke hogd i stein, og skjer det gjentagende overtredelser slik som dette, kan de til slutt terminere avtalene vi har med dem.

Derfor ber vi, for oss alle, at alle tar et tak, tenker seg om hvor de går, husk allemannsretten og båndtvangen!

Vi har nevnt dette mange ganger i vinter allerede, men nå er det en spesiell sårbar tid, med saueslipp i heia og ynglingstid for vilt.

link til info om båndtvang i sirdal:

Annonse

https://lovdata.no/dokument/LF/forskrift/2010-03-11-1431

link til allemannsretten:

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1957-06-28-16

del gjerne saken videre, og god tur!