Home>Front>Fortsatt ingen veirett for Bolig Partner
Front Næringsliv Nyhet

Fortsatt ingen veirett for Bolig Partner

Bolig Partner AS har fortsatt ingen veirett for sine 18 hytter opp til Småtjødnane og Rubetødnane på Sinnes. Begjæring om midlertidig forføyning ble forkastet i Sør-Rogaland Tingrett 25. februar. Bolig Partner anket til Gulating Lagmannsrett, men der ble også saken forkastet 30. juni.

Det betyr at de nye hytteeierne ikke får benytte den nye veien opp til hyttefeltet mens forhandlingene pågår. Bommen skal bli stående. Selve saken er nå berammet til Sør-Rogaland Tingrett 30. og 31. august.

Uenighet om veien

Bolig Partner AS kjøpte hyttefeltet Småtjødnane og Rubetødnane i 2020, etter å ha inngått opsjonsavtale med en grunneier, Egil og Signe Lise Årsland. Bolig Partner AS har formidlet salg og har kontraktsfestet rett til å oppføre hytter på eiendommen.

Det er uenighet mellom Bolig Partner AS og Soleiknuten Hyttegrend om hytteeiere på hyttefeltet Småtjødnane og Rubetødnane har anledning til å bruke veien. Bolig Partner AS har solgt hyttene med veirett. Soleiknuten Hyttegrend mener de eier selve veien, og at avtaler må inngås for å bruke denne. De har satt opp en bom på veien slik at Bolig Partner AS og hytteeierne, som ikke har inngått avtale, ikke har adgang med bil til hyttefeltet.

Laila Helleberg, som eier Soleiknuten Hyttegrend, vil ha en veiavtale med hver hytteeier, hvor veiretten skal tinglyses. Denne veiretten vil koste 350.000 kroner. I tillegg kommer det i veiavtalen andel av årlige drifts- og vedlikeholdskostnader, samt drift av skiløypen. Eksisterende hytteeiere, som tilhører Soleiknuten Hyttegrend, har inngått avtale og betalt 550.000 kroner som inngangsbillett. Det samme har flere hytteeiere på Småtjødnane og Rubetødnane, som fikk samme tilbud (350.000 kroner) som Bolig Partner AS, i fjor sommer.

Annonse

Foto: Bolig Partners hytteeiere har ikke adgang med bil til hyttefeltet.

Veianlegget som Soleiknuten Hyttegrend har opparbeidet.

I papirene fra Gulating Lagmannsrett, heter det:

Gulating Lagmannsrett avsa den 30.06.22 følgende slutning i saken som gjelder anke over kjennelse om ikke å ta til følge begjæring om midlertidig forføyning:

 

  1. Anken forkastes
  2. I sakskostnader for lagmannsretten betaler Bolig Partner AS kr. 162.000 til Soleiknuten Hyttegrend AS.
  3. I sakskostnader for tingretten betaler Bolig Partner AS kr. 247.500 til Soleiknuten Hyttegrend AS.

 

I tillegg må Bolig Partner også for lagmannsretten ta egne saksomkostninger på henholdsvis 385.000 kr og 269.100 kr + mva.

Laila Helleberg er eier av Soleiknuten Hyttegrend som ligger like ovenfor Soleidalen og Sinnes Fjellstue. Der er det utsikt mot Ålsheia og skitrekket der. Det nye hyttefeltet rager opp bak Sinnes Fjellstue.

I forbindelse med at Soleiknuten Hyttegrend skulle utvikles bygde dette selskapet en ny vei opp til Soleiknuten. Den asfalterte veien ble ferdigstilt høsten 2021. Fra før var det en sommervei opp til Småtjødnane og Rubetødnane.

«Retten er enig med saksøkte i at utgangspunktet er ytelse mot ytelse, nemlig at brukerne får veirett når vederlag er betalt. I dette tilfellet er det ikke blitt betalt vederlag fra verken Bolig Partner AS eller hytteeierne. Det foreligger da ingen veirett for Bolig Partner AS eller hytteeierne» påpeker dommer Johnny Helleren i dommen fra Sør-Rogaland Tingrett.

Dommeren fastslo at saksøkte Soleiknuten Hyttegrend AS hadde vunnet saken og hadde krav på å få sine sakskostnader fra motparten.

Bolig Partner AS var representert ved advokatfullmektig Birthe Helland fra Advokat Randi Hansen Våge, mens Soleiknuten Hyttegrend AS var representert ved advokat Johan Arne Helgø.

Advokat Tormod Bergem Strand i advokatfirmaet Ryger har overtatt saken siden Randi Hansen Våge har sluttet. Verken Bergem Strand eller selger, Marianne Sverrisdottir Ellingsen, hos Bolig Partner AS, ville svare på henvendelser fra Sirdalmedia tirsdag, om denne saken.

Flere av hyttene på Småtjødnane og Rubetødnane har ikke fått veirett til hyttene.