Home>Nyhet>Gangsti opparbeidet i Stronda
Nyhet

Gangsti opparbeidet i Stronda

Medlemmer av Tonstad Båtforening har på dugnad opparbeidet en gangsti mellom båthavnen og Stronda. Dette er blitt gjort i samarbeid med grunneierne som har gitt tillatelse til opparbeidelse av denne gangstien, sier Aadne Lindø i båtforeningen.

  • Dette er gjort for at folk skal kunne ta seg til og fra båthavna uten å måtte benytte det farlige krysset, ved fylkesvei 42, der nedkjøringen til havna er, sier Lindø.

De ivrige i båtforeningens dugnadsgjeng for dette prosjektet har vært Helge Tonstad, Morten Tonstad, Carl Omlie og Aadne Lindø.

I kommunens reguleringsplan er det regulert for tursti langs Sirdalsvannet. Nå er jobben gjort frivillig, uten noen form for ekspropriasjon.

Foto: Skiltet er laget av Aadne Lindø.

Deler av turstien fra båthavna.

Et bilde som inneholder tre, gress, utendørs, skog

Automatisk generert beskrivelse

Gangstien går langs Sirdalsvannet i fint turterreng.

Annonse

Et bilde som inneholder gress, tre, utendørs, grønn

Automatisk generert beskrivelse

Her er det lagt på litt ekstra grus før du kommer opp i Stronda.