Home>Front>«Gateway» til Kjerag
Et bilde som inneholder mann, person Automatisk generert beskrivelse
Front Leder Nyhet

«Gateway» til Kjerag

Ansvarlig redaktør Leif Sirevåg

Hvorfor klarer vi ikke å stoppe Kjerag-trafikken mer i Sirdal ? Hvorfor stopper ikke turistene, for å handle, for å spise et måltid mat eller aller helst overnatte, en eller to netter ? Hva gjør reiselivet, næringslivet og Sirdal kommune for å markedsføre den attraktive kommunen og naturen ?

Hittil i år har 35.000 turister kjørt gjennom Sirdal. Sannsynligvis vil en komme opp mot gamle rekorder som er nærmere 60.000 sommerturister.

Potensialet og mulighetene ligger der. Over 90 prosent av trafikken til Øygardstølen kommer gjennom Sirdal. Fylkesvei 450 fra Ålgård til Valle er den viktigste veien. Så kommer fylkesvei 468 fra Tonstad. Sirdal er inngangsporten, eller «Gateway» til Kjerag, til majesteten i Lysefjorden som alle ønsker å se og oppleve med Kjeragbolten.

Men da må en jobbe mye mer systematisk, vise lagspill og gå inn med en felles markedsføring. Flere stopp, gir økt handel og flere arbeidsplasser på sikt.

Først må en kartlegge turistenes behov. Har vi alt de ønsker ? Eller må det settes inn tiltak ?

Annonse

Større og bedre tilbud for bobiler er ønskelig. Hvor en kan koble seg til strøm og vann og et sanitærtilbud med toaletter og dusjer og gjerne vaskemaskiner. Jeg vet det finnes tilbud i dag, men i mindre målestokk. Flere har, med henvendelser til undertegnede, etterlyst et bedre tilbud, sommer som vinter.

Organiserte tilbud tror jeg er nødvendig på sikt, for å unngå forsøpling og stans langs veiene våre. Da er det også fare for at naturen blir brukt som toalett. Det er ikke ønskelig.

Etter å ha gått til Kjerag på fredag, er denne naturstien blitt kraftig opprustet de siste årene. Stavanger Turistforening og Lysefjorden Utvikling gjør en glimrende jobb for å legge forholdene til rette for turistene.

Nå er det kommet nødbu på stien til Kjerag.

Sirdal er også inngangsporten til store verneområder med jakt og fiske, som lokker mange interesserte.

Villreinens levevilkår og ferdsel er det blitt sterkt fokusert på det siste året. Hyttebyggingen kryper nærmere de 3.000 villreinenes leveområder. Men hyttene holder seg utenfor verneområdet og er godkjent i en langvarig prosess med ny kommuneplan.

23 år har de brukt på å finne erstatningstomt for Øyuvsbu og få laget nye løyper. Foreløpig uten resultat. I høst håper de å komme til en konklusjon i denne saken.

Turistforeningens hytter og løyper er også kommet i fokus. Sesilåmi ble avlyst et år på grunn av villreinen og forstyrrelser i den løypa. Det er mange utfordringer som venter innenfor dette området, så det blir spennende å se myndighetenes forslag til eventuelle endringer og bedre levekår for villreinen.

Sirdalmedia fire år

Mandag 25. juli runder Sirdalmedia fire år. Vi føler at vi er i god form og har god kontakt med leserne. Det ser vi nesten daglig i engasjementene av saker vi setter på dagsorden i nettavisen.

Mange lesere spør om vi får økonomisk støtte fra Sirdal kommune til driften av Sirdalmedia. Det må vi bare beklage og si nei til. Ingen støtte. Vi føler det er et politisk styrt avslag fra kommunen. Ordfører Jonny Liland (ap) har i noen e-poster svart at de skal utrede en informasjons- og kommunikasjonsstrategi først. Foreløpig er ikke dette arbeidet kommet i gang. Unntak, med annonser til andre media finnes, men ikke for Sirdalmedia.

Kommunale kunngjøringer og meldinger til sirdølene hører hjemme i en lokalavis som Sirdalmedia. Bare ikke i Sirdal. Vi er nå den største nyhetsformidler 24/7 i Sirdal. I mediebransjen er det mange som reagerer over denne politikken. Norsk Redaktørforening er kjent med problematikken og at det blandes mellom redaksjonell linje og forretningsmessig om hva som er best for kommunen.

Vi har den siste tiden hatt saker med over 5.000 – 6.000 lesere. Mesteparten av sakene som leses er på mellom 3.000 – 4.000 lesere. Elektronisk nyhetsformidling er kommet for å bli. Papiraviser er dessverre på retur. Det er både kostbart å produsere og distribuere.

På de fire årene nettavisen har eksistert, er det levert 2.077 saker fra Sirdal. Fordelt 24/7 er det 1,4 saker pr dag.

Trofaste og gode annonsører må takkes for godt samarbeid. På denne måten slipper vi å kreve leserne for betaling.

Innbyggertallet i kommunen svinger rundt 1.800 nå. Framskrivningene til Statistisk Sentralbyrå (SSB) er heller ikke så lystelig for kommunen. Ifølge de siste prognoser blir det mer sentralisering og distriktskommunene vil slite med å øke innbyggertallet.

Boligutbyggingen på Tonstad blir spennende å følge. Sira-Kvina Kraftselskap skal selge 18 boliger. En privat aktør har sju boligtomter igjen for salg. Kommunen skal legge ut 16 boligtomter ved Knausane og fotballhallen i høst. Det er langt over behovet. I tillegg blir det spennende å følge prispolitikken til kommunen.

Arbeidskraft er mangelvare. Det er mange ledige jobber, spesielt innen serviceyrker og spesialutdannede fagarbeidere. Kommunen søker også etter kvalifisert personell innen helse- og skole-sektoren. Mulighetene for jobb og bosetting er der, men det blir mye innpendling.

På de få årene vi har drevet Sirdalmedia, er det blitt bedre og bedre kontakt med sirdølene, fra Oftedal til Ådneram, og ikke minst hytteeierne. Vi får stadig tips og henvendelser om hendelser. Saker som de ønsker at vi skal skrive om og belyse nærmere.

Alle liker ikke det vi skriver om, men sånn er det i et lokaldemokrati. Vi kan ikke gjøre alle til lags. Engasjement blant leserne er noe vi setter pris på. Kommentarene under sakene følger jevnt over en fin og ordentlig tone. Er det noen som går for langt i kommentarer og sjikane, så fjernes disse.

At det er et stort behov for informasjon, positiv som kritisk, viser det store antall saker som vi presenterer for innbyggerne og de mange turistene som jevnlig søker til Sirdal.

«Det e her Sirdalmedia hørre te.»

Faksimile av Sirdalmedia som viser spredningen av saker vi skriver om.