Home>Nyhet>Ingen vedtak om Øyuvsbus framtid
Nyhet

Ingen vedtak om Øyuvsbus framtid

Etter sommerferien regner jeg med at den etablerte arbeidsgruppen kan komme sammen og drøfte og vedta en innstilling om hva som skal skje med turistforeningens hytte Øyuvsbu, sier Bjørn Andersen-Steinsland, daglig leder for DNT Sør, til Sirdalmedia.

Planen er å rive Øyuvsbu og finne et nytt sted for en erstatningshytte, for å bedre vilkårene for villreinsflokken. Den store aktiviteten i området forstyrrer et villreintrekk. Denne debatten har pågått i 23 år nå og det er enda ikke konkludert med noen ny tomt eller nye løyper.

Arbeidsgruppen består av medlemmer fra DNT Sør, kommunene Sirdal og Valle, grunneiere og verneområdemyndighetene Setesdal, Vesthei, Ryfylke- og Frafjordheiane (SVR).

Norsk Institutt for naturforskning (Nina), en uavhengig stiftelse, har kommet med en rapport som har simulert hva som vil skje med villreinen hvis hytte og løyper blir flyttet i dette området.

Andersen-Steinsland forteller at rapporten legger vekt på at villreinen skal få bedre vilkår og mer tilgjengelighet uten å bli forstyrret av annen ferdsel.

  • Utfordringene er mange for å få til et enstemmig vedtak. Denne saken er det blitt jobbet med i 23 år nå, sier Andersen-Steinsland.

Rapporten har kommet med tre forslag til flytting. Et lenger vest, et mer østlig og et i midten ved Roskreppfjorden.

Annonse

  • Vår oppgave er å forvalte fellesgodene og tilrettelegge for styrt ferdsel i fjellheimen. Derfor er det viktig å styre ferdselen slik at vilkårene blir bedre for villreinen. Da må vi utnytte den kompetanse og kunnskap som finnes i denne arbeidsgruppen, sier Andersen-Steinsland.

Foto: Øyuvsbu er en av de mest populære hyttene til DNT Sør.

Et bilde som inneholder utendørs, åsside

Automatisk generert beskrivelse

Øyuvsbu skal rives og flyttes for å gi bedre vilkår for villreinen.

Vi skrev om denne saken 18. desember 2018 og vi gjengir deler fra Sirdalmedia:

Øyuvsbu flyttes – bedre vilkår for villreinen

AKO Foundation, den ideelle stiftelsen etablert av kristiansanderen Nicolai Tangen, har gitt en ny hytte til DNT Sør i jubileumsgave. Gaven gir turgåere på Sørlandet og Rogaland tilgang til en splitter ny og moderne turisthytte, med enkel adkomst og alle fasiliteter. Den generøse gaven gjør det mulig for DNT Sør å flytte populære Øyuvsbu, slik at villreinens ferdsel blir mindre forstyrret. 

 

  • Det er sjelden kost at vi får donert penger til å bygge en splitter ny hytte i fjellheimen. At denne gaven i tillegg har gitt oss muligheten til å løse den årelange utfordringen med å få flyttet populære Øyuvsbu for å legge bedre til rette for villreinen i område, er spesielt gledelig, sier Bjørn Andersen-Steinsland, daglig leder for DNT Sør.

Hyttegaven fra AKO Foundation ble gitt til DNTs Hyttefond i anledning DNTs 150-årsmarkering. Gaven er øremerket DNT Sør og Setesdalsheiene, og vil bli brukt til å bygge en ny og moderne hytte med alle fasiliteter og enkel adkomst fra bilveien. DNT Sør har besluttet at den nye hytta skal hete AKO Hytta, i tråd med tidligere tradisjon der gavehytter bærer givernes navn.

  • Jubileumsgaven blir særlig viktig for DNT Sør, siden den åpner for at det kan bygges en erstatning for Øyuvsbu. Øyuvsbu er en av våre mest besøkte hytter, men den store aktiviteten i området forstyrrer et villreintrekk. Vi er anbefalt å flytte den og har jobbet med å finne gode løsninger i lenger tid.  At vi nå har finansiering til å bygge en helt ny hytte gjør dette arbeidet mye enklere!
  • Målet er at arbeidsgruppen innen sommeren 2019 skal gi en endelig anbefaling for plassering av AKO Hytta slik at driften ved Øyuvsbu kan legges ned. Vi håper å finne en plassering i nærheten av Brokke-Suleskarveien, for å kunne tilby en DNT-hytte som er enkel å besøke og tilgjengelig for alle, sier Bjørn Andersen-Steinsland.

For Nicolai Tangen, eier av AKO Capital og grunnleggeren av den ideelle stiftelsen AKO Foundation, har en hyttegave til DNT lenge ligget i kortene.

  • Turistforeningen og deres arbeid står for meg som en perfekt oppsummering på alt som er bra med Norge: Det er naturen, det er tilrettelagt for alle, og det er basert på tillit og dugnad, sier Nicolai Tangen. Å kunne gi en ny hytte til DNT er rett og slett utrolig hyggelig og dette har lenge stått på listen over ting jeg har lyst til å gjøre.

Gaven er øremerket DNT Sør og Setesdalsheiene, og DNT vil utlyse en arkitektkonkurranse når endelig plassering av den nye hytta er besluttet.

  • En hyggelig hyttenabo som sitter i et av styrene i DNT tok kontakt tidligere i år for å spørre om jeg kunne gi en liten gave i forbindelse med 150 års-jubileet. Det var nesten komisk, ettersom jeg bare uken før hadde vært innom DNTs nettside for å se om det kanskje var plass til en ny hytte i Setesdal. Og det viste det seg altså at det var! Nå gleder jeg meg skikkelig til å besøke den nye hytta om noen år, og se hvor den blir liggende i de vakre Setesdalsheiene, sier Nicolai Tangen.

AKO Hytta vil bli prosjektert når endelig plassering er avklart, og forhåpentlig åpne for besøkende i sesongen 2020/21.