Home>Front>Kraftverk av Kvævebekken
Front Nyhet

Kraftverk av Kvævebekken

Fossberg Kraft AS er i ferd med å bygge et småkraftverk ved Storekvæv, mellom Fidjeland og Ådneram. Selskapet har kjøpt hele prosjektet med rettigheter av grunneierne Arne Suleskard og Geir Terje Suleskard. Fossberg Kraft inngikk avtale med grunneierne for snaut tre år siden og har fått konsesjonspapirene i orden.

Fundamentene til ny kraftstasjon er bygget nederst i Kvævebekken. Nå skal det anlegges en nedgravd rørgate i den bratte veien som er opparbeidet nesten til topps. Deretter skal Norhard fra Tonstad bore 60-70 meter gjennom siste fjelletappe opp til topps hvor det skal lages en liten demning.

Foto: Dette bilde viser Kvævebekken til venstre og ny anleggsvei til høyre. Der skal rørgaten graves ned.

Et bilde som inneholder utendørs, fjell, reiser, skog

Automatisk generert beskrivelse

Kvævebekken er en frodig bekk når det er mye nedbør. Dette bilde ble tatt 6. juli 2020.

  • I konsesjonen har vi krav til minsteføring i Kvævebekken. Vi regner med å være i drift med kraftverket ved årsskiftet. Det skal produseres 5 millioner kWh, eller strøm til 300 husstander, sier Tom Jensen, daglig leder i Fossberg Kraft AS, til Sirdalmedia.

Jensen sier at dette prosjektet har en kostnad på 30 millioner kroner. I avtalen med grunneierne har de kommet til enighet om at Fossberg Kraft AS med sitt nyopprettede selskap, Kvævebekken 2 AS, har rett til å bruke vannet i 60 år. Da utgår avtalen.

Et bilde som inneholder kart

Automatisk generert beskrivelse

Dette kartet viser området hvor Kvævebekken ligger nedenfor Hilleknuten og ned til fylkesvei 450.

Annonse

Fossberg Kraft AS er et selskap fra Valen i Sunnhordland. Ifølge formålet til selskapet skal det drive med kraftutbygging og vedlikehold, kraftproduksjon og vannverk. Selskapet har i dag registrert fire kraftverk i sin portefølje.

Dette området som ligger på «baksiden» av Hilleknuten, er de siste vinterne brukt til toppturer. Da er det parkering ved hytta i Storekvæv og så går en opp mot toppen av Hilleknuten. Randonee-ski blir brukt til den slags turer. Når de går opp brukes det feller. Regner med at de som har «funnet» denne plassen vil bruke den fortsatt. Et populært vintersted for de som liker denne sporten.

«Rørgaten» er på plass og skal legges etter ferien.

Et bilde som inneholder utendørs, bakke, fjell, stein

Automatisk generert beskrivelse

Fundamentene til kraftstasjonen er bygget og i forkant ses de to rørene som kommer ut av bygget.