Home>Front>Ny turnus for legevakten fra 22. august
Front Nyhet

Ny turnus for legevakten fra 22. august

I Sirdal kommune skal legevakten fra 22.  august iverksette en prøveordning på seks måneder med tre leger i en alternativ turnus. De nye legene vil gå i en såkalt «Nordsjø-turnus», hvor en lege jobber to uker og deretter har fire uker fri.   Det betyr at de legene som begynner skal ha en turnus med både vanlig dagtid og legevakt, opplyser Ruth Lillian Hompland, enhetsleder for helse iSirdal kommune, til Sirdalmedia.

Deler av legetjenesten blir dermed organisert på en annen måte, men det vil ikke bli en økning i antall stillinger. – Vi håper med dette å få en mer stabil legedekning til det beste for innbyggerne, fortsetter Hompland, og legger til at de to kommunelegene blir i sine stillinger. 

Sommeren blir avviklet med en kjent sommervikar sammen med de faste kommunelegene.


Fastlegesituasjonen
Statsforvalteren i Agder, Gina Lund, har utarbeidet en tilstandsrapport om fastlegesituasjonenpå Agder som er sendt til Helse- og omsorgsdepartementet med Helsedirektoratet og Kommunal- og distriktsdepartementet som kopimottakere. Hensikten er å beskrive allerede inntrådteog mulige fremtidige konsekvenser som fastlegesituasjonen har fot Agders befolkning, også setti lys av Agders levekårsutfordringer.

Fastlegelister betjenes av vikarer

Annonse

Systematisk kartlegging viser at pasienter ikke får sine rettigheter innvilget. 23 av 25 kommuner 

i Agder har svart på kartleggingsspørsmål. Statsforvalteren har funnet at:

  • 31 (10 %) fastlegelister betjenes av vikarer
  • 13 fastlegelister (4 %) betjenes for tiden ikke av noen lege
  • 9 kommuner (36 %) har ingen ledige listeplasser, herunder Arendal og Kristiansand
  • Videre vurderer over halvparten av kommunene selv at utfordringsbildet knyttet til fastlegesituasjonen er

kritisk. Dette dreier seg om både små og store kommuner med mer eller mindre sentral beliggenhet i fylket.Cirka halvparten av fylkets innbyggere bor i de to kommunene Kristiansand og Arendal. Begge disse kommunenehar vurdert utfordringsbildet til å være kritisk. De to kommunene hadde heller ingen ledige listeplasser pr 1.juni 2022.
Foto: Legevakten starter klokka 1600 og varer fram til klokka 0800 neste morgen.

Sirdal vil få en mer stabil legedekning med tre nye leger i «Nordsjø-turnus».