Home>Front>Overordnet vakt fra Flekkefjord
Front Nyhet

Overordnet vakt fra Flekkefjord


Førstkommende fredag overtar Flekkefjord brann og redning den overordnede vaktordningenfor Sirdal, utenom kontortiden. Når kontortiden er slutt overtar Flekkefjord ordningen med innsatsleder. Det er inngått en avtale mellom partene for ett år. Ordningen vil koste Sirdal kommune 175.000 kroner.
Flekkefjord brann og redning er organisert med overordnet vakt i en 4-delt vaktordning og ledes etter nasjonalt enhetlig ledelsessystem og oppfyller krav definert ved lov og forskrift.Lund kommune har inngått samme avtale med Flekkefjord etter at de nye forskrifter komfra 1. mars dette året. 
Flekkefjord brann og redning er kjent med de avvik som foreligger i Sirdal brann og redning, med hensyn til mangler i utdanning for utrykningsleder deltid. Dette er et avvik Sirdal kommune arbeiderfor å lukke høsten 2022 i samarbeid med Rogaland brann og redning og flere andre brannvesen.
– Dersom Sirdal kommune skulle innført denne vaktordningen selv, ville det kostet 600.000 -800.000 kroner årlig. Nå kjøper vi ordningen i første omgang, sier Roger Egeli, brannsjef i Sirdal kommune tilSirdalmedia.
Overordnet vakt vil ha lang utrykningstid frem til hendelser i Sirdal kommune. Sommerstid tar det over entime fra Flekkefjord til Ådneram. Brannsjef i Sirdal forutsetter derfor at det bevisst legges opp til å utvikle lokalt ansatte brannkonstabler, brannkonstabler som på sikt blir utrykningsleder deltid, gjennom lederstøtte som del av denne avtalen.
Mange har ledet hendelser lenge på en god måte og utgjør en sentral del av Sirdal brann og redning sin lokaleinnsatsledelse. De som fyller lederfunksjonen uten formalisert utdanning i dag bør få trening i håndtering av hendelser både før og etter utdanningen er gjennomført.
Som del av avtalen med Flekkefjord brann og redning, bør deltagelse på gjensidige øvelser gjennomføres slik atpersonellet blir kjent. Utveksling av instruktører inngår her naturlig.
Kommunedirektør Aud Sunniva Fuhr, assisterende kommunedirektør John Birkeland og Roger Egeli brannsjef i Sirdal kommunehar akseptert tilbudet fra Flekkefjord brann og redning.
Onsdag hadde Egeli besøk av Terje Glenndrange, kommunalsjef og innsatsleder i Flekkefjord kommune. De hadde da enbefaring i kommunen opp til Ådneram.
Foto: Det er inngått avtale med Flekkefjord brann og redning at de tar overordnet vakt etter kontortid. Her er det kommunalsjef og innsatsleder, Terje Glenndrange fra Flekkefjord ( til venstre) på befaring ved Tjørhom brannstasjon ved brannsjef Roger Egeli.

Brannsjef Roger Egeli er innsatsleder ved utrykning i kontortiden.