Home>Front>Samarbeid og felles mål viktigst
Front Nyhet

Samarbeid og felles mål viktigst

Spørsmålene og temaet om «Gateway» (inngangsporten) til Kjerag som Sirdalmedia belyste mandag, har skapt et stort engasjement, både blant menige sirdøler og profesjonelle. Spørsmålet var hva Sirdal kan gjøre for å stoppe de 50.000 – 60.000 turistene som kjører gjennom kommunen for å komme til Øygardstøl og Kjerag. Handle, spise og overnatte.

 • Vi må samle oss. Vi må ha samme mål. Vi må ha en felles markedsføring og et godt budsjett, sier Øystein Tjørhom, daglig leder for sommer- og vinteraktivitetene i Tjørhomfjellet.
 • Så bør vi fjerne den kommunale turistinformasjonen på Tonstad og Kvæven og innføre digital markedsføring. Skilter på strategiske plasser med web-adresse og QR-kode med henvisning til alle tilbud i dalen.

Tjørhom ivrer sterkt for å finne en felles informasjon, hvor alle aktører skal stille seg bak en portal.

 • Vi har mye å tilby turistene, men vi klarer ikke å selge det inn med alle aktiviteter, handel og overnattinger som finnes. Utvidet samarbeid med regionene Stavanger og Sørlandet vil også være en fordel.

Tavler med den slags informasjon, krever også oversettelse til tysk og engelsk, som er de mest brukte språkene for de som gjester Sirdal.

Tjørhom håper Sirdalsferie kan ta initiativ til et fellesmøte etter ferien, hvor strategi og evaluering kan drøftes samlet. Politikere og næringssjef i kommunen bør være med på et slikt møte.

Odd Kvinen med nyfødte valper ved Sirdal Huskyfarm.

Øystein Tjørhom vil avvikle turistinformasjonen og heller begynne med digital informasjon på skilt-tavler.

Annonse

Skape begeistring

 • Vi må skape begeistring og samarbeid og jobbe for et felles mål for kommunen for å få stoppe turistene som kjører gjennom til Kjerag. I dag har vi tre aktører, Sirdal kommune med «Heimesommar», Visit Sirdal og Sirdalsferie, sier Odd Kvinen, veteran inn reiseliv og eier av Sirdal Huskyfarm.

Kommunen bør ikke være en aktør og bruke penger på egne arrangementer, men heller være en tilrettelegger for alle. I dag oppfatter Kvinen og mange andre kommunen som en konkurrent til næringslivet. Det er ikke penger til felles markedsføring.

Kvinen mener kommunen har et ansvar til å være med å dra i samme retning som de andre organisasjonene. Her bør Sirdalsferie bli en portal og samlingsplass for hele kommunen.

 • Jeg håper ikke å bli oppfattet som en gammel sutremann. Det er jeg ikke. Jeg har det godt og trives utmerket i kommunen. Men der må være høyde for å ta diskusjoner, også innenfor politikernes domene, sier Odd Kvinen. Han etterlyser mer åpenhet om hvor mange penger som brukes til palmer, badeplass og telt i sentrum, med underholdning. Fri adgang for sirdøler.

Han er også kritisk til sentrumsutviklingen i Øvre Sirdal. Der er ikke politikerne lojale mot egne vedtak. Sentrum skulle være GP-området. Nå kommer Handleriet ved Sinneshyttå, og Kvæven har blitt et underholdnings- og spisested. Så har du Slottet som siste tilskudd. For å besøke alle stedene trengs biltransport. Han kunne ønsket de kunne gå til disse stedene.

 • Infrastrukturen er mangelvare når stedene er fordelt og kjøretøy må benyttes. Vi har mange flinke og gode ressurspersoner som må brukes, for at vi skal få innbyggertallet til å vokse og bygdeutviklingen til å utvikle seg mot et felles mål, sier Kvinen.

Et bilde som inneholder person, mann, har på seg, briller

Automatisk generert beskrivelse

Thomas Hukkelås og Sirdalsferie har endret navn til Visit Sirdal 365.

Visit Sirdal 365

Sirdalsferie endret på årsmøtet før sommerferien navn til å hete Visit Sirdal 365. Dette er nå godkjent som domenenavn i Brønnøysundregisteret, bekrefter Thomas Hukkelås, daglig leder.

Hukkelås startet i juni i den nye jobben, og vil bygge stein på stein, før han kommer med noen uttalelser. Han har vært på Norgesferie i sommer og observert en del arbeid andre kommuner gjør.

Han ønsker at Sirdal kommune kommer med på laget sammen med økt samarbeid med Stavanger- og Sørlandsregionen.

 • Nå jobber jeg med en ny strategiplan fram til medlemsmøte i september. Der vil en komme med mange tanker og ideer. Så legges det opp til en samlet tur til Svalbard i februar for å få inspirasjon om hvordan destinasjon Svalbard er bygget opp, sier Hukkelås. Han sier at målet er at Sirdal skal bli en helårsdestinasjon.

Et bilde som inneholder person, mann, himmel, utendørs

Automatisk generert beskrivelse

Roald Klungland vil samarbeide mer med reiselivsbedrifter i Sirdal.

Samarbeid

 • Vi må samarbeide med alle reiselivsbedrifter. Vi er ikke konkurrenter. Vi er i samme båt, og for meg vil det være naturlig å møtes og snakke sammen om erfaringer og hvilke framtidige mål som skal settes, sier Roald Klungland, daglig leder og styreformann i Sirdal Safari and Adventures (SSA), som driver med natur- og fiskesafari og kafe og overnatting på Kvæven Bygdetun.

Klungland sier det har vært en tålig grei sesong så langt. Belegget ved hyttene på Kvæven har vært omkring 70 prosent i juli. De fleste er på vei til eller fra Kjerag. Hittil har det vært 5-6 turer med fiskesafari.

 • Jeg håper vi kan få til mer felles markedsføring. Vi må stå mer samlet, for vi ønsker alle at Sirdal skal lykkes med økt turisme.

SSA har bare enkle og gamle hytter uten vann og strøm. De har derimot et godt, nytt sanitærbygg med dusj og toaletter som kan benyttes av de som overnatter. Klungland forteller at det er mer ungdommelige turister som velger denne form for overnatting. Litt eventyrlystne som vil bo i en gammel jakthytte.

Et bilde som inneholder tekst, skilt

Automatisk generert beskrivelse

De fleste som overnatter her, har Kjerag som et mål på turen.

Bobilene samlet

 • Nå er det kommet ny giv med Visit Sirdal 365 (Sirdalsferie), det håper jeg skal samle bedriftene mer slik at vi jobber mot et mål, sier Åge Haugen, eier av Haugen Hytteutleie og camping.

De fleste som overnatter på Haugen, har Kjerag og Preikestolen som sine mål for sommeren. Haugen kan tilby 13 hytter til utleie og har plass til omkring 20 bobiler hvis det skulle være nødvendig. Da kan han tilby strøm og vann, tømming av do og sanitærbygg med dusjanlegg og toaletter.

 • Jeg liker mindre all spredt parkering av bobiler rundt omkring. Ved Hunnevatnet og ved brua i Grydalen er det observert mellom 15 og 20 bobiler på en natt, sier Haugen. – Det hadde vært bedre å få dem organisert på godkjente overnattingsplasser. Nå er jeg redd for forsøpling av naturen.