Home>Front>Småbåthavn etableres i Strandeli
Front Nyhet

Småbåthavn etableres i Strandeli

Langs Sirdalsvatnet finnes det mange flotte «perler» som er skjult fra fylkesveien. Strandeli

er en av de plassene, rett ned fra Oftedal eller fylkesvei 42, som går gjennom «bygda». Det er

den søre delen av Sirdal kommune på vei til Flekkefjord eller Evje.

Sven Tveit, som er grunneier av Strandeli, har vært en pådriver for å få etablert en småbåthavn

og lagt forholdene bedre til rette for friluftsliv.  Og midt oppi dette området finnes den historiske

Annonse

Fram-brygga ved Sirdalsvatnet.

Tveit har forskuttert mye av opparbeidelsen og arbeidet som er gjort til nå. Nå er det kjørevei

nesten helt ned til Sirdalsvatnet. Parkeringsplass gjenstår. Gapahuk er på plass slik at en kan samles

 og grille ved vannkanten. 

Foto: Sven Tveit på den nye flytebrygga.

Sven Tveit foran gapahuken sammen med barnebarnet Krisander Swan Tveit. 

25 meter av flytebryggen til Tonstad Båtforening har de kjøpt og lagt på plass. Utriggere for båtene

er foreløpig ikke kommet på plass. De har også 25 meter igjen av flytebrygga som kan selges og legges

andre steder hvis det er ønskelig. 

– Hvis det er noen som ønsker et strandhogg fra vann-siden er det mulig. Men vi håper å få i gang en velforening eller båtforening som kan drifte denne flytebrygga/båthavna. Da kan du enten leie eller kjøpe andel for båtplass, sier Tveit og legger til at mange ønsker båtplass i nærområdet. 

Sven Tveit overtok hjemmegården i 1996 og kjøpte naboeiendommen Strandeli av Gerd og Kristian Oftedal i 2009. Nå har Tveit over 5.000 dekar tilsammen. 140 mål er dyrka. Dessuten finnes det mye skog til gården. Han har sauer på gården. Om sommeren er de til fjells i Oftedalsheiene ved Vindparken.

Flott hvelvingsbru ligger like ovenfor Sirdalsvatnet.

Strandeli er også et historisk knutepunkt. Da dampbåten Fram begynte å gå langs Sirdalsvatnet i 1885, ble

gården Strandeli et knutepunkt langs vannet. Derfor ble det bygget brygge, bro og bedre vei ned til vannet. 

En svensk rallar som hadde jobbet med Flekkefjords-banen ble hyret inn for å ta seg av alt steinarbeidet. 

Han laget blant annet en flott hvelvingsbru. Folk kom hele veien fra Fjotland for å ta dampbåten fra Strandeli og ned til Osen. Det var eneste adkomst til Sirdalsvatnet fram til krigen. 

Brygga ved Strandeli ligger på sørsiden av Strånnefossen, som den het i gamle dager. Nå kalles den bare for Strandelifossen.  Et mektig skue langs vannet. Bruset fra denne kan høres på lang avstand når det er stor vannføring. Oftedalsåna heter elven som kommer fra Oftedalsheiene. 

Strandelifossen er mektig og bruser godt ved høy vannføring. 

Flytebrygga som skal gi plass til 20 båter, ligger sør for Strandelifossen. Frambrygga skal restaureres. Det vil også være mulig for besøkende å legge inntil. Her blir det fri ferdsel for allmenheten og forholdene skal også legges til rette for bevegelseshemmede.

Oppgraderingen og tilretteleggingen av Strandeliområdet har fått 400.000 kroner i støtte for kompenserende tiltak fra Sira-Kvina Kraftselskap. I tillegg har Sirdal kommune støttet med 200.000 kroner.  Totalt er arbeidet kalkulert til to millioner kroner. Resterendebe løp skal lånes fra Næringsfondet. 

Oppslag med all historie om dette området.
Kopi av brevet fra Statsarkivet om historien om veien ned
til Strandeli.