Home>Nyhet>Sterk vekst til Kjerag
Nyhet

Sterk vekst til Kjerag

I juni har det vært sterk vekst i besøket til Kjerag. 11.769 turister besøkte i juni Kjerag, mot 4.043 i fjor. Ser en besøkende for mai og juni samlet, er det 13.872 besøkende mot 9.090 i 2021.

Pr. måned ser tallene slik ut:

Et bilde som inneholder tekst, person, mann, utendørs

Automatisk generert beskrivelse

Turistvert Henrik Lillevold har hatt en sterk sesongstart.

7,5 prosent vekst i besøket til Preikestolen pr. juni 2022 sammenliknet med 2019, skriver Lysefjorden Utvikling i en melding for besøket hittil i år.

2019 var rekordåret for besøk til Preikestolen med 331 000 besøkende. I pandemi årene sank besøket naturlig nok til rundt 180 000 og det har vært stor spenning knyttet til 2022. Besøket til Preikestolen, Norges best besøkte natur attraksjon, er på mange måter et bilde på trafikkutviklingen i bransjen.

Et viktig og gledelig trekk er at skuldersesongen har vist fin vekst. Både mars, april og mai hadde mye besøk og en del av den veksten kan tilskrives det nye ferjesambandet mellom Nederland og Norge via Kristiansand.

Annonse

Besøkstall for Preikestolen

Pr. juni 2022 er det et besøk på 109 793 til Preikestolen. Tilsvarende tall for 2019 var 102 126. I 2021 var det 53 468 besøkende pr. juni.

Vi står nå foran de mest besøkte månedene juli og august.

Pr. måned ser tallene slik ut:

Vurdering av tallene:

Preikestolen og Kjerag viser at den internasjonale reiseaktiviteten er i gang igjen minst på nivå med 2019. I månedene mars, april og mai var det en økning i besøket på Preikestolen på 20,5% i forhold til 2019. Juni er tilnærmet likt så dette betyr at økningen så langt har kommet i skuldersesongen. Dette er gledelig og vil være med på å forlenge sesongen. Det er og et tegn på at de prognoser som er laget slår til og kanskje ett år før tiden. Det kan tyde på at Norge er et foretrukket ferieland og at vi oppfattes som et trygt land, og kombinert med tilgjengelighet så har det styrket oss som reisemål, sskriver Helge Kjellevold, daglig leder for Stiftelsen Preikestolen/Lysefjorden Utvikling AS.

Flørlitrappen:

Pr. juni 2022 har 4 053 gått opp eller ned Flørlitrappen. Tilsvarende tall for 2021 var 3 975 .

Vi har ikke tall for samme periode i 2019.

Månedsstatistikken ser slik ut: