Home>Front>Årets turistkommune
Et bilde som inneholder utendørs, bakke, personer, gruppe Automatisk generert beskrivelse
Front Nyhet

Årets turistkommune

DNB har gjennomført sin tradisjonsrike sommeranalyse og sett på pengebruken til nordmenn i fellesferien for 2022, sammenlignet med tidligere år. Til tross for at rekordmange drar til varmere strøk, har Sirdal hatt størst andel turister som har lagt igjen penger i kommunen. Sirdal hadde en omsetningsandel fra turister på 83 prosent. Det betyr at turistene står for 83 prosent av handelen i de tre ukene fellesferien varer.

Tallene måles som andel av total kortbruk turistene står for i kommunen.

Det er tydelig på kortbruken at Sirdal er en destinasjon for hytteturister. Her legges det igjen mye på mat og drikke, samt serveringsvirksomhet. Serveringsvirksomhet opplever sterk vekst fra 2019, hvor kortbruken nesten dobler seg.

Sirdalmedia legger til at restauranten Slottet er kommet til siden oktober 2021. De hadde et stort besøk i juli med over 4.000 gjester. Det er nok en sterkt medvirkende årsak til at serveringsvirksomhet nesten har doblet seg.

Foto: Overraskende at Sirdal blir årets turistkommune på sommerstid. Illustrasjonsfoto fra Nessetfossen.

Et bilde som inneholder utendørs, himmel, åsside

Automatisk generert beskrivelse

Slottet er en viktig bidragsyter denne sommeren.

Annonse

DNBs innsiktsteam har analysert kortdataene og forbruksadferden med utgangspunkt i 1,4 millioner privatkunder. Tallene er befolkningsjustert slik at tallene gir et godt innblikk i nordmenns pengebruk i ferien. Direktør for transformasjonsdata Ine Oftedahl synes det er spennende at hyttekommunen Sirdal stikker av med seieren som årets turistkommune.

  • For nordmenn som også i år la hele eller deler av årets fellesferie til Norge var storbybesøk den store trenden. Spesielt et besøk til hovedstanden økte betydelig i popularitet. Derfor er det veldig gøy at hyttekommunen Sirdal også er en populær feriedestinasjon hvor turister legger igjen penger, sier Ine Oftedahl.

Direktør Ine Oftedahl.

Til tross for passkaos, flykaos og hetebølger i Europa har nordmenn brukt penger både i Norge og utlandet. Kortbruken på ferie i inn- og utland økte med 14 prosent, av ferieforbruket ble 22 prosent av pengene lagt igjen i utlandet, og hele 78 prosent i Norge.

For Sirdals del var det en knallhard konkurranse med Lom om å bli årets turistkommune i fellesferien. Sirdal hadde en omsetningsandel fra turister på 83 prosent, mens Lom fulgte tett bak på 78 prosent. Turister fra Rogaland har bidratt til at Sirdal tar seieren.

  • Selv om Sirdal er populært blant egdene, er det fortsatt rogalendingene som i størst grad har funnet sitt hytteparadis i Sirdal. Det er den solide veksten i kortbruken fra tilreisende rogalendinger som i år gir Sirdal den gjeve førsteplassen.

Norgesferie har vært populært i 2022, men er vi nå tilbake til normale tider sammenlignet med før pandemien?

  • Kortbruken i utlandet økte med hele 27 prosent i år sammenlignet med 2019, mens ferieforbruk i Norge gikk tilbake mot normale tilstander. Reiselysten holdt seg stabil gjennom sommeren, men kortbruken endte i fellesferien noen prosent under de to foregående årene hvor en noe dyrere Norgesferie var dominerende, forteller Oftedahl.

Mange turister som benytter Sirdalsheiene på sommeren.

Stor betydning for lokalsamfunnet

Ordfører i Sirdal, Jonny Liland, er begeistret for at turistene besøker den tradisjonelle vinterkommunen også i sommerferien. Han påpeker betydningen av at turister legger igjen penger.

  • Det betyr mye. Målsettingen må være at turistene gir grobunn for utvikling og aktiviteter som styrker kommunen, sier Liland.

Ordfører Liland er glad for at Sirdal er årets turistkommune. Han trekker frem samarbeidet mellom kommune og næringsliv som grunn for at Sirdal vinner konkurransen mot Lom.

Et bilde som inneholder tre, utendørs, hopper, luft

Automatisk generert beskrivelse

Sommerparken i Tjørhomfjellet er blitt et viktig trekkplaster for at turistene oppholder seg i dalen.

INFORMASJON OM SOMMERANALYSEN
DNBs Innsiktsteam analyserer transaksjonsdata og forbruksatferd med utgangspunkt i ~1,4 millioner privatkunder. Data er befolkningsjustert slik at DNBs rapporter stemmer enda bedre med observert kortbruk blant den samlede norske befolkning. Data er ikke justert for inflasjon.

Analyseperioden er fellesferien (uke 28, 29 og 30) mot fellesferien i 2019, 2020 og 2021. I sommeranalysen inngår kun fysisk kortbruk for å kunne analysere faktisk brukersted og reisemønster.

Alle data er anonymisert og aggregerte basert på fysiske korttransaksjoner.

Merk at vi ikke har mulighet til å se hva utenlandske turister legger igjen i Norge – hvilket gjør at både turistdestinasjoner og enkeltaktører kan oppleve sommeren på en annen måte enn hva våre tall gjenspeiler.

4.650 fritidsboliger i Sirdal gjør at mange rogalendinger tilbringer helger og deler av ferien her.

Frida, Fredrik og Marius bruker SVRs løype ved Håheller ved Suleskardveien og Roskreppfjorden.