Home>Front>Auksjon for de fattigste
Front Nyhet Nyhet forts.

Auksjon for de fattigste

Omkring 1.000 ungdommer (inntil 18 år) lever under fattigdomsgrensen i Lister-regionen. Bare i Sirdal kommune er det fem prosent som er under grensen, sier Ronnie Jacobsen i Blå Kors, som arrangerte auksjon ved Øksendal Skole lørdag, i samarbeid med Sirdalskameratene.

Blå Kors arbeider sammen med alle frivillige organisasjoner i regionen. Jacobsen sier de økonomiske forskjellene øker i hele regionen og i Agder totalt.

Foto: Den røde elektriske sykkelen kostet 20.000 kroner i utsalgspris, men budgivingen startet på 16.000 kroner. Ingen ga bud, den ble stående igjen.

Et bilde som inneholder person, mann, utendørs, stående

Automatisk generert beskrivelse

Arrangørene Ronnie Jacobsen, Steinar Skretting fra Sirdalskameratene og Trond Furseth, begge fra Blå Kors.

  • Vi ønsker med disse auksjonene å hjelpe de med minst økonomisk evne, slik at de ikke er så sårbare ved bursdagsfeiringer, kontingentinnbetalinger, julegaver og lignende, sier Jacobsen og er veldig takknemlig for det arbeidet Sirdalskameratene gjør. – I 2021 delte de ut 40 tonn med matvarer her i Sirdal. Imponerende.

Næringslivet er viktige bidragsytere med gaver til slike auksjoner. Under auksjonen opplyste auksjonarius, Runo Kvås, om prisen på varen. Budgivingen startet som oftest lavere og så var det budrunder, til han klubbet siste bud.

  • Vi er svært godt fornøyde med denne dagen. Netto sitter vi igjen med cirka 25.000 kroner, sier Steinar Skretting, styreleder for Sirdalskameratene. – Eneste som ikke ble solgt på auksjonen var den røde sykkelen, sammen med en elsparkesykkel.

Auksjonen var i skolegården til Øksendal skole og der ble det ekstra varmt, med omkring 25 grader. Da var det godt å finne skyggebenken.

Annonse

Auksjonarius, Runo Kvås og Trond Furseth fra Blå Kors.

Siri Wilhelmsen underholdt med sang og Ronnie Jacobsen akkompagnerte.