Home>Nyhet>Bevillinger og prikker
Et bilde som inneholder tekst, gulv, innendørs, rom Automatisk generert beskrivelse
Nyhet Nyhet forts.

Bevillinger og prikker

Sirdal Safari & Adventures har fått serveringsbevilling for Kvæven kafe i lokalene til Sirdal Fjellmuseum på Kvæven. Dette kommer fram som en delegert sak fra administrasjonen og blir en referatsak til Utvalg for oppvekst og levekår sitt møte onsdag.

Det er søkt om servering både inne og ute, fra klokka 08:00 til kl. 20:00. SSA skal drive kafe og konditori. Styrer for bevillingen er Roald Klungland, styreformann for Sirdal Safari & Adventures.

Sirdalsdagene

Det er viktig for Kvæven kafe å få på plass serveringsbevillingen siden det er Sirdalsdager til helgen. Dette skal også B20 mat og brygghus være med på og de har søkt om bevilling for enkeltanledning.

Disse to selskapene skal ha all servering av mat og drikke under Sirdalsdagene. B20 har fått bevilling i gruppe 1 og 2. Skjenketiden vil være fra klokka 12:00 – 01:00. Skjenkingen skal foregå i et serveringstelt på 12x36m. Serveringsteltet vil bli plassert på grusplassen like ved Kvæven bygdetun. Bevillingshaveren skal leie inn vakter gjennom Securitas. Skjenkestyrer er Tommy Kvello.

Vaktene har ansvar for å hindre at åpenbart berusede personer får adgang til arrangementet.

Annonse

Det må være tilstrekkelig med vakter til stede for kontroll med at det ikke skjenkes til

åpenbart berusede personer.

Kulturhuset

B20 mat og brygghus har også fått utvidelse av skjenkebevillingen til å også gjelde den 7. oktober på Sirdal kulturhus.

Det gjelder skjenking av alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2. Den omsøkte skjenketiden er

fra kl. 18:00 til kl.02:00. Skjenkingen skal foregå i hovedlokalet på Sirdal kulturhus.

Bevillingshaveren skal leie inn vakter som skal ha ansvar for å hindre at åpenbart berusede

personer får adgang til arrangementet, og kontrollere at det ikke skjenkes til åpenbart

berusede personer.

Beskrivelse av arrangement: Konsert

Antall deltakere: ca. 300 personer

Prikker til B20

Kontrollutvalg for omsetning av alkohol innstiller til

kommunestyret (torsdag 1. september) om tildeling av prikker, med bakgrunn i alkoholforskriftens bestemmelser.

B20 mat og brygghus tildeles fire prikker for overtredelse av bestemmelsene gitt i

alkoholforskriftens §4-2.

Skjenkekontrollen (Rogaland brann og redning) var 8. juli på kontroll og avdekket følgende avvik:

  • Åpenbart påvirkede personer i lokale
  • Skjenking til åpenbart påvirket personer

Sirdal Safari & Adventures har fått serveringsbevilling for Kvæven Kafe.