Home>Nyhet>Busstur til Vindparken
Nyhet Nyhet forts.

Busstur til Vindparken

Sirdal Bygdekvinnelag vil mandag 5. september ha en guidet tur til Tonstad Vindpark. Den tradisjonelle gåturen til et nytt sted byttes ut med busstur for å se det nye vindparkanlegget.

Tone Kvinen opplyser at det vil bli satt opp buss fra Øvre Sirdal. Den starter klokka 1700. På Tonstad er det fremmøte klokka 1800 ved Eliastunet.

Det trenges påmelding for å være med på turen. Innen 4. september må man melde fra til Tone@Kvinen.no eller via Tones mobil 95 77 42 93.

Leif Lindefjeld vil guide deltakerne gjennom anlegget.

Bygdekvinnelaget vil gjerne være en positiv aktør i kommunen. Laget jobber for fellesskapet. Målet er å bli bedre kjent med steder i bygda samtidig som en skal bli bedre kjent med hverandre.

Foto: Tone Kvinen og bygdekvinnelaget inviterer til busstur til Tonstad Vindpark.

Annonse