Home>Nyhet>Fast team og utvidet åpningstid
Nyhet Nyhet forts.

Fast team og utvidet åpningstid

Det er nå etablert et fast team i Sirdal, og kommunen har fått utvidet åpningstid for tannhelsetjenesten.

Agder fylkeskommune og Sirdal kommune har hatt et samarbeidsmøte om tannhelsetjenesten i Sirdal. På møtet deltok folkehelsedirektør, virksomhetsleder tannhelse og klinikkleder fra fylket. Utvalgsleder oppvekst/levekår, Glenn Oliver Josdal og assisterende kommunedirektør, John Birkeland møtte for kommunen.

For kommunen har det vært viktig å kreve at Sirdal tannklinikk må satses på og ikke nedbygges. Og at det må være et fast team av tannlege, tannpleier og sekretær. Det behøves stabilitet og kontinuitet i tjenesten i Sirdal.

Det er gledelig at kommunen er blitt hørt, og at fylkeskommunen nå har etablert slikt fast team i Sirdal. Videre er det bra at klinikken nå har åpent to dager i uken (onsdager og torsdager), mot tidligere en dag i uken. Telefoner besvares fem dager i uken.

En opplever at fylkeskommunen nå vil satse på Sirdal tannklinikk. Dette er et viktig tilbud for innbyggerne i. Det er mulig for alle å bruke klinikken – også ungdommer og voksne.

Politisk og administrativ ledelse i kommunen vil fortsette å ha et tett og godt samarbeid med ledelsen av tjenesten i fylkeskommunen, for å ivareta at innbyggerne i Sirdal har et fullverdig tannhelsetilbud.

Annonse

Kilde:Kommunens hjemmeside

Foto: Agder fylkeskommune og Sirdal kommune har hatt samarbeidsmøte om tannhelsetjenesten i Sirdal.