Home>Front>God byggeaktivitet – usikkert om nysalg
Front Hytter Nyhet

God byggeaktivitet – usikkert om nysalg

Flere store utbyggere i Øvre Sirdal har god aktivitet i høst og fram til påske. Mer spennende er det hvordan nysalget blir når høstsesongen nå starter. Økte renter, økte strømpriser og drivstoffpriser sammen med 12-15 prosent prisstigning av materialer siste året, er argumenter som taler mot et storsalg av nye hytter. Interessen er forventet å være noe dempet sammenlignet med koronabølgen.

  • Vi er positivt overrasket over mange henvendelser i sommer. Nå blir det spennende hvordan et eventuelt høstsalg vil arte seg, sier Øystein Tjørhom, daglig leder for Tjørhomfjellet og Sirdal Byggs hytter i Fåråsen.
  • Vi har en ordrereserve på 20 hytter som skal være ferdig for levering fram til påsken 2023. Mesteparten er relatert til Fåråsen der 16 av 54 hytter er solgt.

I Tjørhomfjellet er det 18 tomter igjen, pluss en del tomter for vertikaldelte hytter.

Foto: Under Sirdalsdagene legges Hoppmannsknuten, ved siden av Slottet, ut for salg.

Et bilde som inneholder utendørs, fjell, tre, vann

Automatisk generert beskrivelse

I Tjørhomfjellet er det 18 tomter for fritidsboliger igjen.

  • Vi er utsolgt for hytter i Brendeheia og Sinneslia. Nå satser vi på fem-seks tomter som skal være klare for salg til Sirdalsdagene. Tomtene ligger på Hoppmannsknuten like ved Slottet og grunnmuren vil være på plass, sier Inge Andreassen, selger for Solhytten.

Østerhus-gruppen bygger 12-15 hytter i året. De har ikke kapasitet til flere nybygg. De satser heller på kvalitet. I tillegg har Solhytten 15 støpte/byggeklare grunnmurer klar i Fåråsen. De har også tre tomter i nedre Hoppmannsknuten på baksiden.

Andreassen regner med godt salg til høsten for de tomtene som er klargjort.

Annonse

Brendeheia begynner å bli utsolgt. I bakgrunnen kan en se Slottet.

Tor Sigve Vik, eier og daglig leder av Sinneshyttå, har hatt en del henvendelser i sommer på hytteprosjekter. Selv om det er blant de dyreste hyttene, ser han ikke mørkt på utviklingen. Vik har nå fem hytter under arbeid.

Fidjeland Fjellgrend har solgt 65 av de 100 hyttene som er planlagt.

Tor-Inge Larsen, Fidjeland Fjellgrend, opplyser at det er solgt 65 fritidsboliger av 100 på feltet. 15 hytter er nå under bygging fram til jul eller vinterferien.

  • Utbyggingen har gått langt bedre enn forventet. Korona-pandemien satte en ekstra fart på utbyggingen, sier Larsen som forventer nedgang i salget denne høsten.
  • Henvendelsene er blitt dempet etter ferien for nye prosjekter. De som har egne tomter setter gjerne prosjektene på vent, sier Alf R. Stangeland i Signaturhytten. De er et mindre firma som har prosjekter til under fem millioner kroner. Stangeland forventer roligere pågang av salg av nye hytter.
  • Åtte tomter har vi solgt siste halvår i byggetrinn 1. Da har vi solgt 40 hytter og 16 gjenstår, sier Laila Helleberg, i Soleiknuten Hyttegrend.

Byggetrinn 2 består av 58 tomter og der er det planlagt noe større tomter og hytter. Prisen på byggetrinn 1 ligger mellom 4.250.000 – 5.440.000 kroner for tomt og hytte til fast pris.

  • Vi har hatt en del forespørsler den siste tiden, men jeg tror det kan bli en spennende høst om hvordan hyttesalget vil utvikle seg, sier Helleberg.

Eiendomsmegler, Torill Kalsaas, i Eiendomsmegler 1, imøteser høsten og hyttesalget med en viss spenning. EM1 har en del spennende hytteprosjekter som kommer for salg, men hvordan markedet vil reagere etter alle prisøkningene er vanskelig å spå før vi kommer ut i september.

  • Responsen har så langt vært god i sommer. Hvordan alle prisøkninger vil innvirke på privatøkonomien til den enkelte, er vanskeligere å spå, sier Kalsaas og legger til at Sirdal er like nært og fint som alltid.

Et bilde som inneholder tekst, himmel, person, poserer

Automatisk generert beskrivelse

Torill Kalsaas.