Home>Arkiv>Josdal-firma slått konkurs
Arkiv

Josdal-firma slått konkurs

Josdal Bygg og Anlegg AS på Tonstad er slått konkurs. Selskapet ble begjært konkurs av finansieringsselskapet Brage Finans AS i juni. Bakgrunnen for konkursen var et krav på 11.803.233 kroner fra finansieringsselskapet. Det hadde sin bakgrunn i flere leasingavtaler og inndrivelseskostnader.

Selskapet omsatte for litt over sju millioner kroner i 2020 og fikk samme år et negativt resultat på 466.000 kroner.

Det var 20 ansatte i firmaet som drev med grunnarbeid, brøyting, snekring og masseforflytting.

Sør-Rogaland tingrett behandlet konkursbegjæringen onsdag. Ut fra rettsboken innrømmer selskapets ledelse at de skylder pengene til finansieringsselskapet.

På direktespørsmål om Josdal Bygg og Anlegg AS kunne ha betalt kravet fra Brage Finans AS svarte styreleder i selskapet følgende:

Annonse

– Vi var det tidligere. Skulle gjøre opp selv og har solgt lastebil mv. for å få en bedre posisjon, men det har ikke Brage Finans akseptert. Hadde kontrakter på mellom 8 og 9 millioner kroner som gjorde at jeg kunne betjene kravet. Det er usikkert på hvor fort kravet kunne blitt betalt. Pga. pågangen fra Brage Finans kan kravet ikke betales i dag, svarte styreleder som representerte selskapet i Sør-Rogaland tingrett.

Kravet på 11,8 millioner kroner har sin bakgrunn i flere leasingavtaler og inndrivelseskostnader. I retten ble det opplyst at flere leasing objekter er hentet tilbake for salg og at kravet vil reduseres tilsvarende salgssummene, men at det likevel vil være et betydelig utestående krav etter salgene.

Skyldner opplyste i retten at selskapet ikke hadde andre verdier enn en nettside som var taksert til rundt fire millioner kroner, og forklarte at selskapets samlede gjeld utgjør rundt 13,2 millioner kroner. Skyldneren erkjente til dels å være insolvent, og viste til at selskapet ville kommet seg gjennom den tunge økonomiske perioden uten pågang fra Brage Finans AS, men at det var usikkert hvor fort dette ville gått.

Skyldner motsatte seg ikke åpning av konkurs.

Advokat Per Asle Ousdal i Sandnes er oppnevnt som bostyrer for boet.

Foto: Her ville firmaet starte gatekjøkken på Fidjeland etter å ha kjøpt Sirdalsveien 8008.

Et bilde som inneholder tekst

Automatisk generert beskrivelse