Home>Front>Mange turister til Kjerag
Front Nyhet Turløyper

Mange turister til Kjerag

Denne sommeren har det vært godt besøk til Kjerag. Ved utgangen av juli var det 36.718 som hadde gått turen, mot 27.238 til samme tid i 2019, som var rekordåret med 53.000 besøkende, sier Helge Kjellevoll, daglig leder for Lysefjord Utvikling, til Sirdalmedia.

Det er en økning på 9.480 besøkende, eller en økning på hele 34,8 prosent. I juli var det 21.459 personer som gikk til Kjerag.

Kjellevoll forteller at det hovedsakelig er utlendinger som besøker den kjente Kjerag-bolten. – Med all den trafikken dette medfører, gir det en utfordring for reiselivet og næringslivet i Sirdal til å få dem til å stoppe, sier Kjellevoll.

  • Hvorfor så lite nordmenn ?
  • Jeg tror det er andre og lettere turmål som er tilgjengelig for dem i sitt nærområde, enten det er lokalt, eller der de bor. Kjerag krever mer planlegging og det blir fort en lang dagstur, inkludert kjøringen til og fra Øygardstøl, mener Kjellevoll.

Foto: Nærmere 40.000 turister har besøkt Kjerag-bolten hittil i år.

Henrik Lilleheim gir råd til turistene.

Arvid Tjørhom, leder av Øvre Sirdal Leitegruppe besøkte i forrige uke Kjerag. Han møtte da foreldre som hadde babyer på magen. Da uttrykte han på Facebook at det er «hol i hove» å ta med babyer på en så krevende tur. Tjørhom synes det er uforsvarlig.

Annonse

Turistvert Henrik Lilleheim ved Øygardstøl kan ikke huske at det har vært noen uhell med de mange som går med små babyer på magen eller i bæremeis.

  • Husk at for mange utlendinger er dette en livsstil å gå på tur. Enten alene eller med babyer på magen eller i bæremeis, sier Lilleheim, og legger til at det er svært turvante turister som legger ut på en slik krevende tur
  • Blir det for glatt eller dårlig vær, advarer jeg turistene til ikke å legge ut på denne turen, svarer Lilleheim. – Vi har ingen fullmakter til å stoppe dem, men bare gi råd.

Turen til Kjerag regnes som krevende, med mye opp og ned fjellpartier.

21.459 turister besøkte Øygardstøl i juli.