Home>Front>Ny Fjellbutikk til våren
Front Nyhet

Ny Fjellbutikk til våren

Er vi heldige med fremdriften av byggearbeidene kan den nye Fjellbutikken være klar til vinterferien, sier Anne May Sirekrok, daglig leder for Fjellbutikken i Suleskard.

Vi må komme i gang med grunnarbeidene i september dersom den fremdriftsplanen skal holde.

Fjellbutikken fra 2004 har «vokst» ut av sine lokaler. Dagens lokaler er 130 kvadratmeter og har 35 kvadratmeter lagerlokaler. I de nye lokalene skal det bli 330 kvadratmeter butikklokaler og 130 kvadratmeter lagerlokaler.

Foto: Anne May Sirekrok gleder seg til ny butikk i Suleskard.

Dagens butikk er blitt for liten.

Butikken vil fortsatt være en del av Joker-familien, men foreløpig er det ikke bestemt hvilket trinn den skal være på. Til sammenligning er Joker Sinnes en butikk i fullt sortiment med alle tilbud.

Annonse

Dagens lokaler eies av Favoritthytten. Nå vil de som driver butikken opprette et eget eiendomsselskap og leie av dem. Butikken vil bli plassert på det ledige jordet i svingen opp Suleskardveien.

  • Vi håper å bli «porten» fra øst, som ønsker turistene velkommen til Sirdal, når de kommer ned Suleskardveien, sier Anne May.

Et bilde som inneholder tekst, gress, utendørs, bilvei

Automatisk generert beskrivelse

Når du kommer ned Suleskardveien skal den nye butikken plasseres på den grønne marken.

Eierne har spurt Sirdal kommune om de vil leie toalettlokalene, slik at det kan bli et offentlig toalett. Nå finnes det ikke slike lokaler i Suleskard/Ådneram-området. I dag nyttes privateide Suleskard Fjellsenter sine lokaler.

Fjellbutikken har de siste årene hatt en sterk vekst. Omsetningen i 2021 var på 11,3 millioner kroner (netto). Nybygget er kalkulert til å koste over 20 millioner kroner.

Sirdal kommune har gitt Fjellbutikken rammetillatelse for oppføring av nybygget. Bygningen vil ha et bebygd areal på 792 kvadratmeter (BYA).

Agder Fylkeskommune har godkjent avkjørsel fra fylkesvei 450 til de nye lokalene. Bygget vil tilknyttes kommunalt vann- og avløp.

Flomsikring er også ivaretatt og bygget plasseres på kote 570,5. Bygget må heller ikke plasseres nærmere vassdraget enn 18,3 meter.

  • Det skal bli herlig med mer plass. Kapasiteten er helt sprengt når det er ferier som romjulen, vinterferien og påske. Da har vi ikke kapasitet til å plassere alle varene, sier Anne May Sirekrok, og legger til at det i tillegg blir garderober, kontor og oppholdsrom for de ansatte.

Skissetegning av den nye butikken. (Tegninger: Bygg & Prosjekt service).