Home>Nyhet>Nytt selskap – slipper eiendomsskatt
Nyhet Nyhet forts.

Nytt selskap – slipper eiendomsskatt

Formannskapet i Sirdal vedtok onsdag å opprette et eget eiendomsselskap ved kjøpet av Messebygget til Sira Kvina Kraftselskap AS. Bygget skal brukes til hotell og restaurant. I samme møtet valgte også formannskapet å ikke skrive ut eiendomsskatt til 11 næringseiendommer. Samtidig foreslo kommunedirektøren at utgifter til strøm i kirkebygg skal ses i budsjettsammenheng med de årlige overføringer til Sirdal Sokn.

Ordfører Jonny Liland orienterte i lukket møte om forhandlingene med Sira Kvina Kraftselskap om kjøp knyttet til Messebygget og området rundt bygget.

Ordfører, kommunedirektør og næringssjef gis fullmakt til videre forhandlinger på vegne av Sirdal kommune. Utvalget skal også være et interimsstyre i opprettelsen av et eventuelt eiendomsselskap.

Kommunedirektøren foreslo til formannskapet at Sirdal kommune gjennomfører ny alminnelig taksering av eiendommer etter bestemmelse i Eiendomsskattelova §3, første ledd, bokstav c, «berre på kraftanlegg, vindkraftanlegg, kraftnett og anlegg omfatta av særskattereglan for petroleum».

Sirdal kommune velger å ikke skrive ut eiendomsskatt på næringseiendommer omfatta av overgangsbestemmelsen i Eiendomsskattelova §§3 og 4 for «verk og bruk» for de gjenstående skatteårene 2023 og 2024. Det gjelder til sammen 11 næringseiendommer.

 • Tapt skatteinntekt er i denne sammenheng ikke vesentlig for kommunen. Den er stipulert til hundre tusen kroner pr gjenværende år i nedtrappingsperioden (2023 og 2024), opplyser kommunedirektør Aud Sunniva Fuhr i saken til politikerne.

Hun viser også til at arbeidet med en eventuell videreføring av skatten er omfattende ettersom det innebærer besiktigelse og taksering av alle eiendomsskattepliktige eiendommer i kommunen.

Annonse

De som vil slippe eiendomsskatt dersom dette blir vedtatt er: (årets skattetakst i parentes)

 • Telenor fiber (65.344)
 • LOS fiber (58.500)
 • Telia fiber (6.660)
 • Forte Bergboring AS (8.050)
 • Sirdal Bygg (6.860)
 • Sirdal Sag AS (5.600)
 • Steis Eiendom (31.500)
 • Sirdal Anlegg og Transport (1.050)
 • RTV lager/ garasje (1.050)
 • Finsnes Næringsbygg AS (10.500)
 • Oftedal Næringsbygg AS (8.750)

De store summene for eiendomsskatt i Sirdal er fra strømlinjer, koblingsanlegg og ikke minst Tonstad Vindpark.

Foto: Alt med strømlinjer, kraftverk, koblingsanlegg og vindpark utgjør de store summene for eiendomsskatt.