Home>Nyhet>Overtar i Tjørhomfjellet
Nyhet Nyhet forts.

Overtar i Tjørhomfjellet

Valerie My og Francesco Giampino er på vei tilbake til Øvre Sirdal. De oppnådde stor popularitet da de drev Kvæven kafe sammen med et vennepar. Der avsluttet de driften 17. juni. Fra 1. desember skal de overta driften av restauranten «Lodge» i Tjørhomfjellet.

Lampu AS heter firmaet som de skal drive under.

  • Vi i Sirdal Resort gleder oss til å komme i gang med samarbeidet med disse to, som etter hvert er blitt kjent i Sirdal for god mat og ikke minst servicen de gir deres kunder. Lampu AS tar over hele driften av restauranten og vil selv bestemme meny og arrangementer for Sirdal Lodge, opplyser Øystein Tjørhom, daglig leder for Sirdal Resort.

Foto: Valerie My og Francesco Giampino er på vei tilbake og overtar driften i Tjørhomfjellet fra 1. desember.