Home>Front>Arbeid for de neste to årene
Front Næringsliv Nyhet Nyhet forts.

Arbeid for de neste to årene

Vi opplever en svært positiv utvikling for tiden. Vi har arbeid nok for de neste to årene og har foreløpig begrenset kapasitet for å påta oss nye oppdrag i denne perioden, sier Askjell Tonstad, daglig leder av Norhard på Tonstad, til Sirdalmedia.

Etterspørselen etter strøm og energi gjør at mange vil bygge ut småkraftverk nå. Prisene er også gode og de opplever en positiv utvikling, bedre enn de tidligere har opplevd på sine 15 år.

  • Vi har utviklet en ny boremaskin som har en diameter på 1200 millimeter. Den skal da kunne bore med denne diameter i et jafs. Det første oppdraget blir i Førde i løpet av september. Der skal den bore en tunnel på 1,6 kilometer, sier Tonstad.

Foto: Askjell Tonstad og Ole Dorga foran den nyutviklede boremaskinen.

Det er en kraftig og stor boremaskin som er utviklet og bygget på Tonstad.

Norhard har fra før fire boremaskiner. To på 700 millimeter og en på 400 millimeter og en maskin som kan rømme opp til 1200 eller 1500 mm. Så kommer den nye som snart er ferdigbygget. Deretter skal de i gang med en femte maskin, lik den siste på 1200 millimeter i diameter.

Her ser vi borekronene.

Annonse

  • Det er stor etterspørsel og stort behov i markedet for å bygge ut småkraftverk, sier Tonstad.

45 medarbeidere

Norhard har nå 45 medarbeidere. De som jobber ute med boreoperasjoner, er på såkalt «Nordsjø-turnus» og jobber to uker på og to uker fri. Maskinene går 24/7 og derfor er det to medarbeidere på skift eller 12 timers vakter.

  • Vi rekrutterer medarbeidere fra hele landet. Vi har en del ansatte fra vår region, men det er blitt utvidet de siste årene. Vi har større vanskeligheter med å få ansatt ingeniører og spesialister her ved hovedkontoret på Tonstad. Derfor blir vi nødt for å kjøpe en del tjenester, sier Askjell Tonstad, og legger til at det alltid er behov for høyt kvalifisert arbeidskraft.

Inneværende driftsår forventer Norhard å få en omsetning på 150 million kroner. Tonstad forventer også et positivt resultat på 5 – 10 million kroner.

Oppdragene er fra Lyngen i Troms til Lysefjorden, hvor de bygger nytt kraftverk ved Songesand for tiden.

Denne maskinen blir den femte og skal tilpasses boreutstyr.

Nye eiere

Forte Vannkraft As fra Oslo er de nye eierne av maskinene. De eies av et sveitsisk fond. Forte kjøpte først opp Obos Energi. Så kjøpte de Norhard.

I handelen mellom Forte og de gamle eierne, Rasmus Nordbø og Bjørn Rygh, inngikk maskinparken (fire borerigger) og eiendommene på Tonstad.

På Tonstad ble det igjen en lokal driftsorganisasjon, hvor et operatørselskap ble opprettet med Askjell Tonstad og ansatte i ledelsen som eiere.

Forte Vannkraft har en del viktige konsesjoner til å bygge egne kraftverk. Disse konsesjonene utløses og utbygges nå. Grunn til at denne handelen er kommet i stand, har sammenheng med at Forte ønsker mer effektive boretjenester.

Lars Elias Liland er med på testing og prøving av maskinen.

  • Vi er svært godt fornøyde med dette eierskifte. Forte går inn med større investeringer og løfter maskinparken vesentlig, sier Tonstad. – Boreteknologien forbedres og i første omgang er det nå bygget en ny maskin for direkte styrt boring til diameter 1200 mm.
  • Da Norhard startet for femten år siden, var dette grunnlaget for bedriften. Det er det fortsatt, bare med en annen eierstruktur:
  • Norhard AS – Norwegian Hard Rock Drilling – utvikler, produserer og driver utstyr for fullprofilboring av lange retningsstyrte tunneler. En helt ny teknologiplattform basert på elektrisk drevet utstyr og kontinuerlig posisjons- og prosesskontroll gjør det mulig å bore retningsstyrt over lange strekninger.

Et bilde som inneholder tekst, person, mann, innendørs

Automatisk generert beskrivelse

Robert Gudlaugsson styrer den store maskin via dataskjerm og med joysticker.