Home>Nyhet>Åtte utleiehytter og utvidet restaurant
Nyhet Nyhet forts.

Åtte utleiehytter og utvidet restaurant

Åpningen av restaurant «Slottet» i Øvre Sirdal har innfridd alle forventninger. Det har vært nokså fullt siden åpningen 8. oktober i fjor. Bare i juli var det over 4.000 gjester med seks dager åpent i uken. Nå skal det satses enda flere millioner kroner på utleiehytter. Første byggetrinn kostet over 30 millioner kroner.

Baren skal ommøbleres. De fleste sittemøblene skal beholdes, men det skal settes inn nye spisebord slik at det kan serveres en fullverdig middag i disse lokalene også.
Når det gjelder utleiehyttene, er det bare grunnarbeidene som skal gjøres ferdig denne høsten. Torfinn Nesset er ikke sikker på når selve byggearbeidene vil begynne.
Baren med sine 50 sitteplasser har ikke innfridd forventingene. Etter at gjestene har spist, har de fleste forlatt restauranten og dradd hjem til hyttene.

I sommer fikk de daglige lederne, Frode Heiberg og Anders Berg Marcussen, ideen med å gjøre baren om til utvidelse av restauranten. Dette vil gi plass til 40 gjester. Et langbord og noen runde bord er bestilt. Da får en også mulighet til å ha disse lokalene til lukkede private selskaper, samtidig som restauranten er åpen. Eller motsatt, at de 100 plassene i restauranten kan vært privat og de nye lokalene til restaurant.

Foto: Utleiehyttene kommer nær restauranten og grunnarbeidene er snart ferdige.

Torfinn Nesset er fornøyd med satsingen på Slottet.

Gründeren, Torfinn Nesset har også startet med bygging av åtte hytter, som skal knyttes til restauranten og bli utleid på kort sikt. Hyttene blir på 80 kvadratmeter og skal ha fire soverom med 8 senger. Det skal være fullverdige hytter med boenhet. Grunnarbeidene med hyttene er kommet langt. Sirdal kommune gav tillatelse til bygging av disse utleiehyttene 2. november i fjor. Det betyr 32 rom, eller 64 sengeplasser totalt.

Annonse

Torfinns filosofi er å by gjestene på det beste en har. Det vil bidra til å skape et levende Sirdal som et livskraftig lokalsamfunn. Gjennom generasjoner har en bygget opp en lang og innholdsrik historie i Sirdal, som en vil bygge videre på.

Slottet er på 680 kvadratmeter. Hovedetasjen består av 450 kvadratmeter, med restaurant, bar og kjøkken. I underetasjen er det 230 kvadratmeter i kjelleren som består av en rekke spesialrom som kjøl- og fryse-rom. Også lokaler for de ansatte. Pluss et gjesterom for 16 gjester.

Utenfor mot sør, i en god solkrok, er det en utsøkt uterestaurant med 80 sitteplasser.

Slottet har glidd godt inn i terrenget.

Restaurant «Slottet» fikk 25.mars i år byggeskikkprisen for 2021 fra Sirdal kommune. Ordfører Jonny Liland overrakte prisen.

Grunngjeving:

Byggeskikkprisen 2021 vert tildelt ein bygning som er resultat av ein spenstig idé, og nokon som turde å satsa. Bygningen er plassert på ein utfordrande stad, og det har blitt gjort ein veldig stor jobb for å tilpassa bygningen til terrenget her. Arbeidet syner ein flott balanse mellom nyskaping og harmonisk tilpassing til naturelement. Utforminga av bygningen er gjort i tråd med ein byggeskikk som har blitt utvikla i området her over fleire år, og nemnda tykkjer det er svært positivt at dette har blitt etterfylgt i dette prosjektet, framfor å bryte dette som ein kontrast. Heilheten i bygningen er imponerande, og eigarane har fokusert sterkt på formidling av lokalhistorie og skikkar i gjennomføringa – heilt ned til minste detalj. Dette er eit godt døme på at historieforteljing og tradisjon er viktig, og det er eit godt døme til etterfølging for andre. Nemnda vurderer bygningen til å ha stor attraksjonsverdi, og står som eit godt døme på at draumar kan bli ein realitet.

Byggeskikkprisen 2021 vert tildelt nybygg «Slottet» på Hoppmannsknuten Gnr. 7 / bnr. 348