Home>Nyhet>Færre hyttebesøk – mindre trafikk
Nyhet Nyhet forts.

Færre hyttebesøk – mindre trafikk

20,5 prosent færre biler passerte bommen på fylkesvei 450 på Øvstabø i august sammenlignet med fjoråret. Tallene viser 43.141 biler i år mot 54.233 i fjor, en nedgang på hele 11.092 biler.

Årsaken skyldes nok i hovedsak færre hyttebesøk, en tendens som en har sett hele sommeren. Flere har reist til utlandet eller hatt en annen form for ferie. Strømprisene har nok også være en medvirkende årsak.

Kjerag-besøkende er med på å dra opp passeringene. De hadde over 21.000 besøkende i juli og 20.450 i august. Sterke tall fra den kanten.

Av de siste sju årene er det bare 2017 som har hatt færre passeringer enn i år. Jevnt over har det vært svakere tall for ukedagene.

11. – 14. august var den beste helgen trafikkmessig, med 9.180 passeringer. Det var nok slutten på ferien for mange og like før skolene skulle starte. Derfor var det mange passeringer disse dagene.

Sirdalsdagene kom ikke opp i så mange passeringer, slik det var denne augusthelgen. Da var det 8.498 passeringer på fire dager. Her var det nok mange som hadde forventet større trafikk.

Annonse

Et bilde som inneholder bord

Automatisk generert beskrivelse