Home>Front>Forening avslutter med basar
Front Nyhet Nyhet forts.

Forening avslutter med basar

Det strikkes, hekles og broderes for harde livet. Kvinneforeningen tilknyttet Kvævemoen kapell skal oppløses og avsluttes. 25 års aktivitet blir historie. Nå er de for gamle til å holde på lenger. Avslutningen skal skje med en flott basar 20. oktober klokka 1900 på Tjørhom Grendehus.

  • Vi er en liten gjeng som holder i lag, men nå svikter helsa for noen og vi blir stadig eldre og færre på månedssamlingene, sier Solbjørg Tjørhom, leder for kvinneforeningen.

Nå har de samlet på håndarbeid i hele tre år, så det kommer til å bli mange og flotte gevinster på høstbasaren. Korona-pandemien er årsaken til at det er blitt samlet så lang tid. Det startet med innbrudd for over tre år siden og alle håndarbeidene som var laget, forsvant fra kjelleren på Kvævemoen kapell. De er ikke kommet til rette. Det skjedde rundt juletider.

Foto: Asta Lunde viser fram Hardangerduken.

Et bilde som inneholder person, innendørs, sitter

Automatisk generert beskrivelse

Asta Lunde konsentrerer seg om strikkingen.

De avslutter etter 25 års samlinger. Startet først på dagsenteret på Tjørhom, men så ble foreningen flyttet opp til kjelleren på kapellet.

  • Asta Lunde har laget en stor Hardangerduk med to broderte løpere. I tillegg vil det være det to juleduker, pluss en mengde andre håndlagde strikkegaver, sier Solbjørg.

Et bilde som inneholder person, innendørs, personer, sete

Automatisk generert beskrivelse

Madli Myhre og Anna Fidjeland med sitt håndarbeid.

Annonse

Basaren, med åresalg og gevinster fordelt på to bøker, gir som regel en inntekt på omkring 45.000 kroner. Pengene går til Norsk Misjonsallianse sitt arbeid i byen Guayaquil i Ecuador. Der går pengene til barn og unge med nedsatt funksjonsevne.

Under selve basaren vil det bli underholdning med Sirdal Blandakor. I tillegg kommer sokneprest Christiane Krahner. Det vil også bli servert mat og kaffe.

  • Basar på en torsdag ?
  • Erfaringsmessig er det de fastboende, sammen med slekt og venner utenfor kommunen, som støtter opp om slike arrangementer, sier Solbjørg. – Bøkene legges ut til forhåndssalg på nærbutikken i Omlid og Fjellbutikken.
  • Det er kjekt å møtes den første onsdag i måneden, men mesteparten av arbeidet blir gjort på hjemmebane, sier Asta Lunde.

Dagens måltid sammen, fra venstre Solbjørg Tjørhom, Anna Fidjeland, Asta Lunde, Tordis Brekke, Anny Haugen, Anna Kvæven og Madli Myhre.

Under samlingene har de også et måltid som består av kaffe, te og noe å spise. Helst sunn og fornuftig mat.

Nå håper Solbjørg Tjørhom, Asta Lunde, Anna Fidjeland, Madli Myhre, Tordis Brekke, Anny Haugen og Anna Kvæven på stort frammøte på den siste basaren fra denne foreningen. De har gjort et stort arbeid i 25 år for forskjellige formål. Gerd Kvinen og Aud Ingrid Fidjeland var ikke til stede på den siste samlingen.

Et bilde som inneholder person, sitter, innendørs, personer

Automatisk generert beskrivelse

Anny Haugen og Tordis Brekke arbeider med nye gevinster.

Solbjørg Tjørhom og Asta Lunde viser fram den store Hardangerduken.