Home>Nyhet>Godtgjørelser til humanitært arbeid
Et bilde som inneholder person, mann, innendørs Automatisk generert beskrivelse
Nyhet Nyhet forts.

Godtgjørelser til humanitært arbeid

Kommunestyret bør frastå seg møtegodtgjørelser og heller gi det til humanitære organisasjoner og arbeid innenfor det området, sa Per Øyvind Grimsby (V) i Sirdal kommunestyre torsdag.

Det var under behandlingen av godtgjørelser og velferdsgoder for folkevalgte i Sirdal kommune han kom med denne kraftsalven. Han fikk bare sin egen stemme. Kommunedirektør Aud Sunniva Fuhr opplyste at dette er en tilpasning i henhold til kommuneloven.

Grimsby sa at forslaget hadde prinsipiell karakter. Drivkraften for å være representant for de forskjellige partiene i kommunestyret bør kreve at den enkelte er samfunnsengasjert, ellers har en ingen ting å gjøre i kommunestyret.

Ellers hadde Høyre og Arbeiderpartiet kommet med noen endringer i forhold til kommunedirektørens innstilling. Alle forslagene ble vedtatt.

  • Timelønn for barnevakt og hjelp med pleietrengende økes fra 160 til 250 kroner pr time.
  • Satser for tapt arbeidsfortjeneste, 2.900 kroner pr dag for legitimert. 1.200 kroner pr dag for ulegitimert.
  • Satser for tapt arbeidsfortjeneste for hel dag kan innvilges for møter (medregnet reisetid) med varighet over to timer.
  • For møter (medregnet reisetid) med varighet inntil to timer, kan det innvilges halv dagsats.
  • Møtegodtgjørelse ytes til alle kommunalt oppnevnte medlemmer. Møtegodtgjørelse ytes også til de som har fast møtegodtgjørelse iht til tabell, med unntak av ordfører.

Foto: Per Øyvind Grimsby på talerstolen.